Legevakt i Søgne er nå etablert. Hva kan bystyret gjøre for å få ambulanse stasjonert her, spør Pensjonistpartiets Kari Berthelsen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Interpellasjon: Ambulanse stasjonert i Søgne

  Jon Aamodt
  26. jan 2020
  12:39
Bystyrerepresentant Kari Berthelsen fra Pensjonistpartiet spør ordføreren om «Responstid ved akuttmelding».

I forbindelse med den tidligere Fellesnemndas behandling av lokalisering av legevaktstjenester i den nye kommunen, ble det i august 2019 vedtatt at det skulle utredes å plassere ambulanse ved en nyopprettede legevakta i Søgne. Nå ønsker Pensjonistpartiet at byens ordfører skal svare på hva det nye bystyret kan gjøre for å realisere dette. Interpellasjonen fremmes når bystyret møtes 29. januar, og det er ordføreren som svarer på spørsmålet. 

Her er Berthelsens spørsmål til ordfører Skisland: 

Ordfører.
Responstiden fra en akuttmelding som kommer til AKM sentralen, til ambulansen er fremme på hendelsesstedet i tettbygd strøk er 12 minutter. I akutthendelser i grisgrendt strøk er responstiden cirka 25 minutter. 

Søgne og Songdalen har ikke en ambulanse stasjonert, men snart vil det være en legevakt i Søgne etter modell av legevakta i Kristiansand.

Interpellasjonen fortsetter under annonsen.
Annonse

Hva kan bystyret i Kristiansand gjøre for at det blir stasjonert en ambulanse i Søgne, slik at Søgne og Songdalen kan få samme responstid som Kristiansand.

Kari Berthelsen, Pensjonistpartiet

Sist oppdatert 26.01.2020 klokken 13:39 av Nicolai Prebensen

Kan responstiden for ambulansene bedres med egen ambulanse stasjonert i Søgne? (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no