Prototypen på robotriggen på tre gange tre meter ble bygget i Kina tidligere i år og ankom Lohnelier i Søgne i september. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Rebarteks jernbinderrobot testes ut i Kruse Smith prosjekt

  Jon Aamodt
  03. okt. 2019
  19:00
I september skrev N247 om den Søgnebaserte bedriften Rebartek som tidligere i år ble rangert som en av de ti mest lovende gründerbedriftene innen bygg og anlegg. Selskapets grunnlegger og daglige leder, Maximilian Trommer fortalte da at bedriften på Lohnelier var i dialog med Kruse Smith om uttesting av roboter i et av deres prosjekt. 

I en felles pressemelding fra Rebartek og Kruse Smith, skriver selskapene at det i samarbeid med Innovasjon Norge er inngått avtale om å prøve ut teknologien for å utforske fremtidige mulighetsrom. Testingen skal foregå i tilknytning til veiprosjektet E39 mellom Kristiansand og Mandal. 

- Innovasjonskontrakten har stor betydning for oss. Ikke bare har vi fått midler til innovasjonsutvikling, men vi ser også på dette som et signal fra bransjen om at våre løsninger er sårt trengt og sterkt ønsket. Digitaliseringen av dokumentasjon, design og planlegging i anleggsbransjen har allerede kommet langt, mens selve byggeprosessene ligger langt bak, sier Trommer  (bildet).

Ønsker virkelighetstest
Kruse Smith stiller sin kompetanse til disposisjon når Rebartek ønsker å kjøre en virkelighetstest på den nyutviklede roboten. På E39 bygger Kruse Smith tre store broer i tillegg til mange mindre brokonstruksjoner, kulverter og annet. Felles for konstruksjonene er at de krever mye armering og mange timer med jernbinding. Roboten vil ikke utføre arbeid på kontraherte konstruksjoner, men vil testes parallelt med disse. 

- Jernbinding er tungt og manuelt arbeid. I Kruse Smith har vi stort fokus på å finne løsninger som sikrer mer industrialisert brubygging og mindre fysisk belastning på våre fagarbeidere. Vi synes det er utrolig spennende å være med å teste ut Rebarteks robotløsning, og vi har stor tro på at denne typen løsninger vil lette hverdagen for våre betongarbeidere, sier Finn Erik Espegren, avdelingsleder for Anlegg konstruksjon i Kruse Smith. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Legging og binding av armeringsjern i store betongkonstruksjoner er fysisk tungt. Mye jern må bindes for hånd siden jernet er for kraftig for bruk av bindingspistol. Det øker belastningen for knær, håndledd og skuldre.  

- Totalt skal vi legge og binde over 10 000 tonn med armeringsstål til våre konstruksjoner i E39-prosjektet. Bare jernbindingen alene krever bortimot 40 000 arbeidstimer. Målet for oss er utforske hvilke muligheter som ligger i å la roboten uføre mest mulig av sammenbindingen, forteller avdelingslederen. 

For Kruse Smith og Innovasjon Norge er dette et viktig pilotprosjekt 
- Det er vår vurdering at Rebarteks prosjekt utfordrer det etablerte og med både høy risiko, stort potensial, forpliktende samarbeid med en solid pilotkunde og god gjennomføringsevne er godt innenfor målgruppen for virkemidlet Innovasjonskontrakt, sier Marita Sønderland, finansieringsrådgiver hos Innovasjon Norge. 
 
Erfaringer fra prosjektet vil bli nøye vurdert opp imot Kruse Smiths strategi om å stadig effektivisere produksjon gjennom nye og innovative løsninger. 

- Dersom robotbinding fungerer som vi håper vil dette kunne bidra til å effektivisere vår produksjon til beste for oss og våre kunder. Det vil være stor interesse for å ta dette videre i alle typer betongkonstruksjoner Kruse Smith utfører, innenfor både bygg og anlegg, oppsummerer Espegren.  

I testlokalet på Lohnelier er de to eldste robotene fastmontert i forgrunnen. Lenger bak sees den nyankomne riggen med to roboter som kan kjøres i alle retninger og komme til i komplekse konstruksjoner. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no