Vidar Kleppe er Demokratenes 1. kandidat ved valget i 2019. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Mening: - Selvsagt skal alle få trygghetsalarm uavhengig av økonomi

  Nicolai Prebensen
  18. juli 2019
  14:26
Etter flere spørsmål fra velgerne i det nye tvangssammenslåtte K3 Søgne, Songdalen og Kristiansand vil Demokratene gi følgende klare  svar: Selvsagt skal alle få trygghetsalarm uavhengig av økonomi. Alt dette og mer til fortjener nasjonens eldre heders kvinner og menn som har vært med på å bygge Norge! Demokratene vil derfor ha skreddersøm i eldreomsorgen.

Demokratene i Kristiansand vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. Våre eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkeltes interesse og evner. For å være rigget og klar for det store antallet av eldre trenger helsevesenet flere mennesker med spisskompetanse på alt innen eldreomsorgen. Vi vil derfor styrke hele tiltakskjeden for å få skreddersøm i eldreomsorgen.

Demokratene vil også gi eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg -lovfestet rett til sykehjemsplass. Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter fullt ut. Den urettferdige samordningen av pensjoner for ektefeller og samboere må også fjernes. 

Vidar Kleppe
Ordførerkandidat for Demokratene i Kristiansand

Grete Hansen
Medlem av eldrerådet i Kristiansand for Demokratene
Sist oppdatert 19.07.2019 klokken 13:56 av Jon Aamodt

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no