Mening
Kampen om velgerne til bystyret i nye Kristiansand ved valget til høsten. (Foto: Kristiansand kommune)

Mening: - Pensjonister fortjener en verdig behandling

  Redaksjonen
  19. juli 2019
  10:28
Fjerning av den uanstendige og urettferdige underreguleringen av pensjoner umiddelbart for å stanse det uverdige tapet av levekår som stadig flere pensjonister opplever.

Gifte pensjonister skal ha tilbake klasse 2-fradraget.

Enslige minstepensjonister gis rett til bostøtte som gjør at de uansett pensjonsstørrelse skal beholde minst halvparten av pensjonen etter at husleie, strøm og kommunale avgifter er betalt.

Ektefelletillegg og barnetillegg for etnisk pensjonerte nordmenn som bor utenfor EU/ EØS-området skal beholdes som i dag.

Etterlattepensjon til enker/ enkemenn etter etnisk norske pensjonister utbetales etter samme regler, uansett om den avdøde bodde i Norge, eller utenlands. Forutsetningen for etterlattepensjon bygges på den del av pensjonen som danner grunnlaget for pensjonsberegningen.

Norske pensjonister skal ha rett til frivillig medlemskap i Folketrygden når det kan dokumenteres minst 40 års botid i Norge.

"Kildeskatt på pensjoner" (15 %) fjernes over 2 år, første år med 10 %.
Hvem var det som bygde opp dette vi kaller "velferds-samfunnet" ? Selvsagt vil de fleste svaret; "Det var de som nå er pensjonister"...

Har pensjonistene opparbeidet seg juridiske og hevdvunne rettigheter, eller er det rettferdig at denne gruppen skal avspises med smuler fra de rikes bord ? Vi har en kamp mot en regjering som gjør hva de kan får å svekke rettighetene til pensjonister. Hvor lenge skal vi godta dette?

Eivind R. Larssen
Ordførerkandidat Helsepartiet Kr.sand
Sist oppdatert 19.07.2019 klokken 10:35 av Nicolai Prebensen

Eivind Larssen er ordførerkandidat for Helsepartiet Kristiansand. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no