- Regjeringen vil også vurdere om det bør innføres et eget teoretisk og praktisk kurs for førere av fritidsbåter som kan oppnå større fart enn 50 knop. (Foto: Gjensidige)

Vurderer å innføre blant annet krav om dødmannsknapp

  Nicolai Prebensen
  16. juli 2019
  13:48
- Regjeringen har en nullvisjon for båtferdsel, akkurat som vi har for veiene. Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt. Norge er et friluftsland og det skal være trygt å ferdes på sjøen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

En ny nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet skal få ned antallet ulykker. De siste ti årene har det i snitt vært 35 dødsfall i året knyttet til fritidsbåter. Ett av de første målene er å halvere antall dødsfall innen de neste fire årene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Regjeringen ønsker å legge til rette for et trygt båtliv. Da er det viktig at vi utformer et godt regelverk som folk synes det er fornuftig å følge. Handlingsplanen skal bidra til at offentlige myndigheter, organisasjoner og frivilligheten går enda tettere sammen om sikkerhet til sjøs, sier statsråd Røe Isaksen.

67 tiltak for færre ulykker
Handlingsplanen har 67 tiltak som til sammen skal bidra til å nå regjeringens nullvisjon. Sjøfartsdirektoratet har ledet arbeidet. Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy, som består av 14 aktører fra myndighetene og organisasjoner innen fritidsbåtområdet.

Handlingsplanen støtter tiltakene foreslått i Stortingsmelding om "samhandling for betre sjøtryggleik". 

I stortingsmeldingen fremgår det at regjeringen vil be Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med andre om å utarbeide et bedre fakta- og statistikkgrunnlag, revidere småbåtloven,  vurdere innføring av hurtigbåtsertifikat for fartøy som oppnår større hastighet enn 50 knop, vurdere krav om og bruk av dødmannsknapp, og vurdere om det bør stilles strengere krav til leier og utleier av fritidsbåter.
  • Regjeringen vil revidere fritids- og småbåtloven, blant annet for å klargjøre forsjkellen mellom næringsfartøy og fritidsbåter.
  • Regjeringa vil be om at Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med relevante aktører utarbeider et bedre fakta – og statistikkgrunnlag knyttet til ulykker med fritidsbåter.
  • Regjeringa vil vurdere om det bør innføres et eget teoretisk og praktisk kurs for førere av fritidsbåter som kan oppnå større fart enn 50 knop.
  • Regjeringa vil vurdere om det bør stillast særskilte krav til både leier og utleier av fritidsbåter.
  • Regjeringa vil vurdere å innføre et krav om dødmannsknapp og bruk av denne i motorbåter.
Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim under overleveringen av forslagene. (Foto: NFD)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no