- Nå bygges ny bro til Birkelid

  Jon Aamodt
  11. juli 2019
  12:13
- Å bygge en ny bro til Birkelid til erstatning for den gamle hengebroa som ble tatt i flommen i 2017, har vært et prosjekt hvor det har vært flere usikkerheter. Det er utfordrende og vanskelige grunnforhold på stedet, broa skal krysse et vernet vassdrag og det må utføres stabilitetssikring av elvebredder og skråninger, sier teknisk sjef i Songdalen kommune, Stein Erik Watne til N247.

Han legger til at det også må gjennomføres tiltak for å sikre at fisk, yngel og dyrearter ikke blir skadelidende under bygge- og driftsfase. 
 
Sårbart for flom
Watne forteller videre at Birkelid-området er kjent for å være sårbart ved flom og andre ekstreme hendelse, og det har kommet klart frem at for å ivareta beredskapshensyn må en ny bro være dimensjonert for å kunne benyttes av utrykningskjøretøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Under planleggingen har det vært dialog med fylkesmann og fylkeskommune som begge har medvirket til at det nå bygges en ny bro som ivaretar behov for alternativ transportvei for nødetatene.

- Den nye broa vil bli betydelig høyere enn den tidligere hengebroen, og vil møte veibanen på Volleberg i om lag samme høyde som veien.  Broa vil bli mer skrådd over elva, slik at den møter veien på Volleberg i en slakere vinkel. Her vil det også  bli en breddeutvidelse av veiskulderen, men det blir et markert skille mellom kjørevei og veiskulder slik at sikkerheten til gående og syklende ivaretas, fortsetter Watne (bildet).

Han sier videre at broa skal være universelt utformet, slik at den kan brukes av personer med nedsatt bevegelsesevne. 

Kontrakt tildelt
I forbindelse med konkurranse om oppdraget med å bygge ny bro, mottok kommunen fire tilbud for selve byggekostnaden. Høyeste pristilbud var i overkant av 28 millioner og laveste tilbud på i overkant av 13,5 millioner. Det var Alliansebygg AS som leverte det laveste tilbudet og som ble tildelt kontrakt for bygging.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Kontrakt for bygging av ny bro er tildelt, og arbeidene ved elva er i gang. Foreløpig må båt benyttes for krysse elva på byggestedet. (Foto: Jon Aamodt).

I tillegg til selve byggekostnaden (entreprenørkostnaden) kommer kostnader til avklaring av grunnforhold, prosjekteringskostnader,  gjennomføring av konkurranse, prosjektledelse og sikkerhetsmarginer. Total prosjektkostnad er antatt å være om lag 19,6 millioner kroner.

- I juni var alle tillatelser på plass, og byggearbeidene er nå i gang. Det er antatt at broa vil være klar rundt årsskiftet, sier Watne.

Den gamle hengebro til Birkelid ble ødelagt av flom høsten 2017. Nå bygges ny bro som er dimensjonert for å kunne benyttes av utrykningskjøretøy i en beredskapssituasjon. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Illustrasjon som vider tiltakene som skal gjennomføres med erosjonssikring og plastring av elvekanten:   (Foto: Ukjent)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no