Statsråd Monica Mæland fikk servert jordbær og is av Tom Arne Aamodt fra Murisør på Lundetaket under besøket tirsdag. (Foto: Jon Aamodt)

- Skal du ikke spørre om skatt

  Jon Aamodt
  09. juli 2019
  16:13
- Både som tidligere næringsminister og nå som kommunal- og moderniseringsminister har jeg lagt stor vekt på å være tett på næringlivet rundt i hele landet. Det gir meg også anledning til å treffe lokalpolitikerne som er med å legge til rette lokalt for de mange små og mellomstore bedriftene som er så viktige, sa Monica Mæland til N247 da hun tirsdag besøkte Murisør og gründer Tom Arne Aamodt i bedriftens nye lokaler på Lunde i Søgne. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
Tom Arne Aamodt fra Mursør tok imot kommunal- og moderniseringsminster Monica Mæland på rød løpet i bedriftens lokaler på Lunde i Søgne tirsdag. (Foto: Jon Aamodt).

Den lokale næringslivslederen som startet egen virksomhet som 19 åring, driver i dag et foretak med over 80 ansatte og en årlig omsetning på rundt 350 millioner kroner. 

- Den fortjenesten vi har setter vi inn i nye prosjekter. Derfor er tid veldig essensielt for vår virksomhet. Vi bruker heller noen runder på å bli enige med naboer, kommuner og andre involverte før vi søker godkjenning for planer. På den måten unngår vi protester og tilhørende forsinkelser før vedtatte planer kan settes ut i livet, fortalte Aamodt til de besøkende som foruten statsråden var lokale partikolleger fra Høyre.

Effektivitet og myndighet
Som eksempel på effektiviteten nevnte gründeren forhandlingene med Nye Veier da Murisørs tidligere driftbygning kom i konflikt med den nye Europaveien. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Effektivitet i kommunenes organisasjon der entreprenører kan møte og forhandle direkte med mennesker som har myndighet til å ta avgjørelser, var også et tema som ble vektlagt. Dette er et område som er høyaktuelt akkurat nå i forbindelse med sammenslåingen av de tre kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand. 

- Det er viktig å se på mulighetene som åpner seg, og ikke fokusere på truslene. «Mjåvannmodellen» som Songdalen kommune er kjent for, der politikere og administrasjon snur seg rundt og gjør hva de kan for å hjelpe etablerere må videreføres i nye Kristiansand, fortsatte Aamodt og refererte til store konsern som Telenor og Nye Veier som eksempler på effektivitet og god kundekontakt. 

- Ikke alt handler om pris
Han fortalte videre om igangsetting av egen betongelementproduksjon på Lohnelier, og på spørsmål fra statsråden om konkurranse fra utlandet, svarte Aamodt at alt handler ikke om pris selv om dette også er viktig. 

- Med stort fokus på kvalitet og kompetanse, er vi nok bedre på dokumentasjon og effektivitet, som er viktige faktorer når vi konkurrerer. 

- Skal du ikke si noe om skatt?
- Alle bedriftseiere jeg snakker med, spør om skatt. Skal du være den første som ikke snakker om dette, spurte statsråden da Aamodt ville invitere til omvisning på Lunde-taket.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Tom Arne Aamodt og statsråd Monica Mæland på Lundetaket sammen med lokale representanter fra Høyre og ansatte i Murirørs administrasjon. (Foto: Jon Aamodt).

Aamodt måtte medgi at han ikke var spesielt begeistret for å betale eiendomsskatt på produksjonbygninger, men føyde raskt til at staten uansett skal ha sine inntekter. Han var heller ikke udelt begeistret for arbeidsgiveravgiften som bedriftene opplever som en ekstra skatt.

- Vi prøver så langt vi kan å forenkle ting. Det er mange små og mellomstore bedrifter, og disse har ikke egne skatteeksperter og spesialister, kommenterte statsråden som også opplyste at det blir foreslått enkelte endringer i plan- og bygningsloven, endringer som vil gjøre det lettere å endre i eksisterende bygg. 


Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland besøkte tirsdag Murisør på Lunde i Søgne. (Foto: Jon Aamodt)

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland besøkte tirsdag Murisør på Lunde i Søgne. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no