Innsendt
- Selvfølgelig skal vi ha et bysentrum vi er stolte av og som vi trives i, men Folkelista mener offentlig pengebruk må fordeles bedre fremover. Vi vil snakke med bydelene på en langt mer aktiv måte, skriver styret i Tverrpolitisk Folkeliste i dette leserinnlegget. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Valgkampen: «Sommerhilsen fra Tverrpolitisk Folkeliste»

  Redaksjonen
  07. juli 2019
  16:37
Kjære innbyggere i Kristiansand.

Om kort tid blir Kristiansand, Songdalen og Søgne til Kristiansand. En kommune med ca.110.000 innbyggere. En kommune hvor mesteparten av aktivitetene foregår i bydelene. De fleste av oss er opptatt av nærmiljøet og de aktiviteter som familien vår deltar i her. Derfor er Folkelista startet. Selvfølgelig skal vi ha et bysentrum vi er stolte av og som vi trives i, men Folkelista mener offentlig pengebruk må fordeles bedre fremover. Vi vil snakke med bydelene på en langt mer aktiv måte. Vi vil involvere deg rundt utforming og tilbud i nettopp din bydel.

Folkelista har vært opptatt av store saker som havneflytting, kunstsilo og veiutbygging ved Gartnerløkka. Det er fordi vi mener at din stemme ikke har blitt tilstrekkelig hørt gjennom prosessene. Sakene er store byutviklingstrekk for regionen og derfor har disse også en kostnad for deg og din familie, enten som kommunal avgiftsøkning, eiendomsbeskatning eller bompengebelastning. Jeg tror alle er innforstått med at spleiselag av og til er nødvendig, men da skal du i alle fall vite hvilke alternativer du har, og klart føle deg trygg på at sakene er åpent og ærlig fremlagt.

Nettopp åpenhet i prosessene er bærebjelken i Folkelistas eksistens. Vi støtter ikke konspirasjonsteorier og mørkemenn, men vi synes du som innbygger fortjener å få vite hvorfor og hvordan beslutninger tas. Vi kan love deg å være åpne og ærlige, og at våre beslutninger skal fattes basert på kunnskap, kvalitet, kompetanse og åpenhet.

Bak Folkelista står en rekke vanlige innbyggere som er lei av bare å skrive leserinnlegg og fylle ut kommentarfelt. Vi tar ansvar for å gjøre forandringer. Disse forandringene krever politisk makt. Mange har stemt likt i mange tiår og er fremdeles misfornøyde med sitt parti i Kristiansand.

Tverrpolitisk Folkeliste vil i kommende valgperiode spesielt ha fokus på våre hovedsaker.

Vi ønsker;
 • sterkere bydeler og mindre sentralisering
 • større åpenhet rundt saksbehandling innenfor kommunal forvaltning
 • meningsutvekslinger basert på kunnskap, engasjement og åpenhet, men med gjensidig respekt
 • en bredere og tidlig reell innbyggerinvolvering i store og økonomisk tunge saker
Våre hovedsaker er;
 • Betydelig fokus på bydelsutvikling
 • Økt innsats på skole, idrett, eldreomsorg, næring, miljø og kultur i alle bydeler
 • Vi sier nei til gigantskoler, vi vil at alle barn skal bli sett
 • Vi vil tilrettelegge bedre for de som strever i hverdagen 
 • Vi vil ha en verdig eldreomsorg i egen bydel gjennom bla å innføre «Livsglede for Eldre»
 • Vi vil satse på bredden og massene innenfor frivilligheten og idretten, og vi vil ha idrett og kultur som adskilte satsingsområder
 • Vi vil beholde dagens organisering av idrettsetaten
 • Vi vil ha kulturskolene ut i bydelene, ikke sentralisert på Silokaia
 • Ytre Ringvei før, eller samtidig med, en betydelig nedskalert Gartnerløkka. Gartnerløkka er kostbar, gir null reisebesparelse og er i realiteten et byutviklingsprosjekt
 • Nei til mer bompenger. Vi mener vei i utgangspunktet er en statlig oppgave, men gitt dagens organisering vil det være behov for noe bompenger. Bompenger skal øremerkes til vei og trafikkflyt for nye prosjekter, samt innfartsparkering. Bompenger skal ikke gå til byutvikling. Bompenger må ha en sosial profil og må ikke hindre familier med lav og midlere inntekt i å ha et fullverdig sosialt og aktivitetsbasert liv
 • Utredning av boligutvikling ved Kongsgårdbukta, i stedet for industri- og containerhavn. Regionalt havnesamarbeid må utvikles, samtidig vil vi se på videreutvikling av KMV-området med dryport på Langemyr som havnelokasjon for Kristiansand
 • I kommende valgperiode skal inntektene av kommunens eiendomsskatt reduseres med minst 10% årlig. Eiendomsskatten på primærbolig skal gjøres mer sosial, gjennom innføring av et betydelig bunnfradrag. Folkelista vil av effektivitets- og kostnadshensyn også jobbe for at Skatteetatens verdier benyttes som grunnlag for beregning av eiendomsskatt, og vil følgelig ikke støtte en retaksering
 • Tilrettelegging av bærekraftige rammebetingelser for næringslivet
 • Et lokalt arbeidsliv som inkluderer innbyggere uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller arbeidsevne 
 • Klima på alvor, gjennom bla å stimulere offentlig og privat virksomhet til å delta i det «grønne» skifte
 • Nei til Kunstsilo, men ja til kunst 
 • Effektivisering og rasjonalisering av offentlig forvaltning, samt forbedre økonomisk styring i kommunen
Du kan lese mer om oss og om våre saker på www.folkelistakrs.no.

Enten du tidligere har stemt gult, grønt, rødt eller blått; Tenk sak, tenk nytt, og stem på Tverrpolitisk Folkeliste den 9. september. 

God sommer og godt valg!

Styret i Tverrpolitisk Folkeliste
Erik Rostoft, Ordførerkandidat
Jens Anders Ravnaas, 2. kandidat
Aina Åmot Tofteland, 3. kandidat
Svein-Harald Mosvold Knutsen, 4. kandidat
Svein Mykland, 5. kandidat
Annette Skeie Jakobsen, 6. kandidat
Bernt Erik Olsen, siste kandidat
Sist oppdatert 07.07.2019 klokken 18:03 av Nicolai Prebensen

Erik Rostoft er Tverrpolitisk Folkelistas ordførerkandidat i Nye Kristiansand. (Foto: Privat)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no