Innsendt
Jack Andersen fra Søgne er Høyres 10. kandidat ved bystyrevalget i nye Kristiansand 9. september. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Valgkampen: «Hva vil Høyre gjøre for å bevare grender og bygder utenfor Kvadraturen»

  Redaksjonen
  07. juli 2019
  17:30
Ja, dette er et spørsmål jeg ofte får som politiker fra utkanten av ny kommune. Til dette er det mange svar, og jeg begynner ofte med å si at Høyre vil! Da henviser jeg til Høyres valgprogram som sier noe om utkantstrøk.

Høyre vil!

Ja dette er i korthet valgprogrammet til Høyre, Høyre er et ja parti! Høyre vil mye og ved velgernes stemmer vil man få innflytelse til å gjøre det. Dette er ikke tomme løfter, de som stiller til valg for Høyre har alle vært med på å utarbeide programmet for de neste fire årene.

Høyre vil gjennom sine nominerte være med på å fremme saker som vil komme alle innbyggerne i ny storkommune til gode.

Leserinnlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

Kristiansand som storby og storkommune vil vokse i positiv retning med Høyres representanter i nytt bystyre.

Høyres kandidater vil jobbe for at Kristiansand bystyre ser alle deler av ny kommune.

Høyre vil at grender og bygder utenfor kvadraturen skal ha levedyktige muligheter også i ny storkommune.

Høyre vil at man fremdeles skal kunne bosette seg utenfor etablerte boligområder for å bevare grender og bygdemiljøene i ny storkommune.

Høyre vil at enkeltmennesker selv skal vurdere hva som er best for dem når det gjelder å velge bosted, Høyre vil sørge for at mulighetene også finnes i ny storkommune.

Så til de som ikke vet hva Høyre vil gjøre med bosetningen i grender og bygder etter valget, de kan være trygge på at Høyres representanter som blir valgt inn i utvalg til høsten, vil støtte initiativ og forslag som kommer fra grender og bygder som er forankret i Høyres program.

Høyre har også i handling vist at de satser på grender og bygdemiljøer, Høyre har fremmet forslag og fått et samlet formannskap med på å bevilge nødvendige midler til digital infrastruktur nord for E39, da fra Tronstad til Try, slik at man også i disse områdene kan få digital dekning.  

Høyre vil også jobbe for at man skal ha flere park-and-ride-anlegg ved knutepunktene, slik at de som bor i grender og bygder lettere kan benytte kollektivtransport deler av strekningen når de skal inn til sentrum av ny storkommune.

Høyre jobber også for at frekvensen av avganger økes i og rundt disse anleggene.

Så, du som lurer på om Høyre er partiet for bygder og landsbygda, les Høyres program, så vil du se at Høyre vil!

God sommer
Jack Andersen
10. kandidat Høyre 2019.
Sist oppdatert 07.07.2019 klokken 18:03 av Nicolai Prebensen

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no