Øyvind Eugen Pettersen og Rajeev Kumar Sehjpal inne i pumpestasjonen på Tangvall hvor alt vann fra Tronstadvannet fordeles til abonnentene. (Foto: Nicolai Prebensen)

Tar vannprøver en gang i uka, er noe galt varsles du innen 30 minutter

  Nicolai Prebensen
  17. juni 2019
  16:21
- Vi vil ikke spekulere i hva som er skjedd på Askøy og vannforurensningen, men det er klart det setter en liten støkk i oss, sier enhetsleder Paal Kristensen, Øyvind Eugen Pettersen og Rajeev Kumar Sehjpal i ingeniørvesenet i Søgne kommune.

«Askøy-skandalen» har til nå smittet rundt 2.000 mennesker med Campylobacter og sannsynligvis har to personer mistet livet som følge av smitten. Smitten skal komme fra dyreavføring som har trengt inn i ett av høydebassengene i kommunen.

Diaré
Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom. Mennesker kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.

Kristensen, Pettersen og Sehjpal sier videre at det tas vannprøver en gang i uka, tre forskjellige steder i bygda, og i tillegg er dykkere jevnlig inne i de fem høydebassengene kommunen har hvor det rengjøres og tas prøver.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Alt vannet vi får er det Kristiansand kommune som leverer gjennom Tronstadvann interkommunale vannverk, og det dekker også store deler av Kristiansand. Vannet kommer i rør til Tangvall hvor det forgrener seg ut over bygda.

25 prosent
- Søgne er en forholdsvis «ny bygd», og mye av rørnettet er bygd etter 1980. Det gir oss et fortrinn i forhold til mange andre kommuner hvor vannrørene er adskillig eldre, og i støpejern. Lekkasjene fra systemet er nå på 25 prosent, mot 40 prosent bare for et par år siden. Dette er noe vi har sterkt fokus på, og arbeidet som er gjort hjelper godt, sier de tre videre.

I forbindelse med byggingen av nye E39 legges en helt ny hovedvannledning.

- Det bygges en ny hovedvannledning fra Monan til Lohnelier. Denne legges i E39 traseen og betyr nok en forbedring av rørnettet. I tillegg har kommunestyret vedtatt at vi bygger et eget vannverk ved Toftelandsveien. Dette vil, når det er ferdig bygget, driftes parallelt med Tronstadvann interkommunale vannverk. Vi har innbruddsalarmer i alle pumpestasjonene i bygda, og det er alltid en person fra ingeniørvesenet som har vakt, 24 timer i døgnet året rundt, sier enhetslederen.

Varslet innen 30 minutter
- Får vi mistanke om at noe er galt, varsler vi umiddelbart. I løpet av 30 minutter skal alle berørte ha fått beskjed, enten det gjelder et lite område, eller hele bygda. Dette skjer ved hjelp av et datasystem hvor vi kan ringe inn et område på kartet og sende beskjed via SMS eller tale. Derfor er det viktig at vi har de rette opplysningene om beboere. Har du en telefon som er registrert i for eksempel et Oslo-firma, kan vi ikke få gitt deg beskjed.

- Har beboere en telefon som ikke er registret på hjemmeadressen sin, kan folk oppdatere seg via et nettsted som heter Servicevarsling.no, fortsetter de tre.

Ved en eventuell alarm blir i tillegg til vakthavende ingeniør entreprenører og rørleggere varslet.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Øyvind Eugen Pettersen og Rajeev Kumar Sehjpal i ingeniørvesenet i Søgne kommune er her inne i pumpestasjonen på Tangvall. Den tar imot alt vann inn til kommunen og fordeler vannet ut til innbyggerne og bedriftene. (Foto: Nicolai Prebensen).

Avtaler
- Vi har avtaler med rørleggere og entreprenører som står klare til å rykke ut umiddelbart, de også 24 timer i døgnet året rundt. Vi føler oss rimelig trygge på at det som har skjedd på Askøy ikke vil skje hos oss, men slikt kan man aldri garantere. Dette er jo et skrekkscenario for et ingeniørvesen, og vi gjør alt som står i vår makt for å unngå liknende hendelser, sier de.

Prøver tatt de siste 15 årene viser at vannkvaliteten i Søgne er svært god, og analyser viser liten eller ingen misfarge i vannet.

Kommunen har per i dag god kontroll på vannkvaliteten, men et annet skrekkscenario er total bortfall av tilførselen.

36 timer
- Mister vi tilførselen totalt, har vi kun vann fra høydebassengene til Søgnes innbyggere i 36 timer. Det er mye man kan få gjort på disse timene, så det vil være ekstremt hvis en tilførselsstopp skulle vare så lenge. Ut over dette vil vi gjerne at publikum varsler oss om de mistenker at noe er galt. Det kan være missfarging eller trykkfall i vanntilførselen. Begge tilfellene kan bety lekkasjer, og da vil vi gjerne ut å sjekke så fort som mulig, avslutter Kristensen, Pettersen og Sehjpal.

Søgne kommunes befolkning forbruker to millioner kubikkmeter vann i året.

Tronstadvannet er vannkilden til Søgne, Songdalen og Kristiansand. (Foto: Songdalen kommune)




Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no