Sigrun Sæther er bystyrekandidat for KrF ved kommunevalget til høsten. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Valgkampen: «Med KrFs fritidskort får alle være med på laget»

  Nicolai Prebensen
  13. juni 2019
  10:38
Av Sigrun Sæther, KrF kandidat , Søgne

Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjør om barna i Søgne kommune får blir med på fritidsaktiviteter.
 
Mange barn og unge får ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende fordi familiene ikke har råd. Det gjør at noen blir holdt utenfor viktige sosiale arenaer, der de kan oppleve mestring og samhold.
 
Mange foreldre forteller at fritidsaktiviteter er i ferd med å skape et klasseskille, og mange rister på hodet av hvor dyrt det er. Det skal ikke være slik at det er foreldrenes lommebok som avgjøre om barna får være med.

Det kan vi ikke godta. Derfor har KrF fått gjennomslag for at alle barn og unge mellom 6 og 18 år skal få et fritidskort, for å betale for fritidsaktiviteter. KrF vil at dette skal ha en verdi på minimum kr 2000,- og at kommunene i tillegg kan øke beløpet på kortet.
 
Et slikt fritidskort skal dekke faste, organiserte aktiviteter. Det å delta på organiserte fritidsaktiviteter er nemlig viktig for at alle barn skal få være med og være en del av fellesskapet, bli inkludert og kjenne tilhørighet.
 
Å investere i barna er å investere i vår felles framtid. Ved å gi barn tilgang til fritidsaktiviteter, kan flere få blomstre og oppleve mestring. De blir en del av et fellesskap, der de kan bli sett og fulgt opp av trygge voksne.
 
Med vårt fritidskort gir vi barn og foreldre et håndsrekning. Det vil gjøre at færre barn føler seg utenfor og flere blir inkludert. Det vil utgjøre en forskjell i mange barns liv!

Regjeringa setter av 10 mill til prøveprosjekt med fritidskort i Arendal og Vadsø. 
Vi i Søgne og Nye Kristiansand er klar for å være neste kommune som får det!


Sigrun Sæther
KrF kandidat , Søgne


Sigrun Sæther er bystyrekandidat for KrF ved kommunevalget til høsten. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no