Kommunestyresalen i rådhuset på Tangvall torsdag.

Plan- og miljøutvalget direkte torsdag

  Nicolai Prebensen
  13. juni 2019
  08:25
Møtet starter med befaring i sak PS 111/19 Søknad om dispensasjon for størrelse på garasje samt etablering av avkjørsel over gang- og sykkelvei - GB 20/457 - Tjønnelia 6

Program
  • Godkjenning av protokoll fra møte 22.05.19
Referatsaker 13.06.19
  • Vedtak i klagesak - søknad om dispensasjon for oppføring av sjøbod - GB 21/72 Monsøya
  • Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for del av Kileneset - Langenes - Plan ID 20090924
  • Fylkesmannen opprettholder kommunes vedtak - behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon for fradeling og oppføring av bolig og garasje
Saker til behandling:
Sist oppdatert 13.06.2019 klokken 09:53 av Jon Aamodt

Plan- og miljøutvalget i Søgne ledes av Paul Magne Lunde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no