Utbygger Ole J. Bueklev i Repstad Eiendom fikk mange innspill fra elevene i 3. og 4. klasse på Samfundets skole etter å ha presentert utbyggingsplanene for Oftenesheia i Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv/fotomontasje)

Innspill: - Jeg vil gjerne at dere bygger en sommerkiosk med «sjusj»-maskin

  Nicolai Prebensen
  09. juni 2019
  11:26
Det Søgne-baserte utbyggerselskapet Repstad Eiendom har sendt «Førstegangsbehandling - detaljregulering for Oftenesheia» til plan- og miljøutvalgets møte 13. juni. I forkant av reguleringen innhentes innspill fra alle berørte parter.

45 boenheter
Planområdet (bildet) omfatter 45 nye boenheter med mulighet for 39 sekundærleiligheter, samt to eksisterende boliger. Rådmannen innstiller på å legge planen ut på høring.

Samfundets skole ligger like i nærheten av planområdet, og 3. og 4. klasse ved skolen fikk også anledning til å komme med sine innspill.

- Engasjert
- Det var en svært engasjert elevgruppe og lærere som tok oss i mot da vi fikk lov til å presentere planene våre for disse klassene ved skolen.

- Under presentasjon kom det en rekke innspill, og i etterkant fikk vi mange flotte tegninger og forslag til tiltak barna er opptatt av, sier utbygger Ole Johan Bueklev til N247 lørdag.

Blant innspillene til områdeplanen ligger blant annet et ønske om et fullverdig fotballstadion med tribuner og kunstgress (tegningen under).

Artikkelen fortsetter under tegningen.
Denne eleven ved Samfundets skole ønsker seg en fotballbane med tribuner i tilknytning til boligutbyggingen på Oftenesheia i Søgne.

En anen elev skriver på tegningen sin (se tegning);
- Jeg vil at dere skal lage alle disse tingene nedenfor. Jeg vil gjerne at det skal komme en sommerkiosk med sjusj-maskin, skriver hun. (Her skrives det nok om slush-maskin, journ.anm). 

Eleven vil også ha egen lekeplass, et hopppeslått, barnehage, lavo, hule i fjellet, ronser, «håppepute», pizzaronse, karusell, trampoliner bord og rulleskøytebane. Krav som jo er på sin plass.

Bowlingbane
En tredje elev vil også ha en «fot ball bane» og ikke minst en pianopark(?), og selvsagt også en «hånd ball bane». Andre elever mener bestemt at en bowlingbane er på sin plass å ha. TV-park, rulleskøytepark og Lego-park er også et ønske. Likeledes er Zipline over sjøen nevnt av flere, mens utbyggeren har begrenset dette til en zipline like over bakken, med EU-godkjent underlag inne i feltet.


- Flere av disse innspillene er tatt med i den videre planleggingen, men dette med sommerkiosk, og noen av de andre innspillene fra skoleelevene blir kanskje litt i overkant for oss. Å drive en sommerkiosk ligger nok utenfor vårt arbeidsfelt, sier utbygger Ole J. Bueklev til N247.

Bildet under: En TV-park står høyt på ønskelisten for denne eleven når Oftenesheia i Søgne skal bygges ut med 45 boliger.


Innspillet til skoleeleven som vil ha sommerkiosk i det nye boligfeltet på Oftenesheia i Søgne. (Foto: Tegningen er laget av en elev ved Samfundets skole)

Denne eleven vil gjerne ha alle disse tingene... (Foto: Tegningen er laget av en elev ved Samfundets skole)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no