Tjenestene som skal tilbys ved NAV-kontorene tilknyttet innbyggertorgene på Nodeland og på Tangvall, skal være de samme som i dag tilbys ved de lokale NAV-kontorene. (Foto: Kristiansand kommune)

NAV-tjenester ved innbyggertorgene på Nodeland og Tangvall

  Jon Aamodt
  07. juni 2019
  16:06
NAV-kontorene, som i forbindelse med kommunesammenslåingen skal etableres i innbyggertorgene på Tangvall og Nodeland, skal tilby samme tjenester som i dag tilbys ved de lokale NAV-kontorene i Søgne og Songdalen. Det er hovedprinsippet i et forslag som legges frem for fellesnemnda i deres møte 18. juni. 

Da fellesnemnda i mars fattet vedtak om innbyggertorgene, var innhold og service knyttet til NAV-kontorene ikke avklart. Nå legges det frem forslag som avklarer hvilket omfang NAV-tjenestene vil ha i innbyggertorgene på Tangvall og Nodeland. Ved innbyggertorget i Kvadraturen vil det ikke bli et tilsvarende NAV-kontor. Her forutsettes at all direkte kontakt med NAV skjer i deres hovedadministrasjon i Gyldengården. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

NAV-kontorene på Tangvall og Nodeland skal etter dette forslaget begge bestå av fire årsverk. Organisatorisk skal stillingene knyttes til ulike fagområder innen NAV for å få bredest mulig kompetanse ut i bydelene. 

Utvidet åpningstid
Åpningstiden i innbyggertorgene vil være fra klokken 08.00 til klokken 15.30. Dette betyr en utvidelse av dagens tilbud hvor det er begrenset mulighet for drop-in ved de lokale NAV-avdelingene. Også planlagte brukermøter skal kunne avtales innenfor den samme åpningstiden. 

Avslutningsvis legges det vekt på at utformingen av lokalene NAV skal benytte må være i tråd med sikkerhetsnormer for stat og kommune, og det skal tas særlig hensyn til taushetsplikt og sikkerhet. 
Sist oppdatert 07.06.2019 klokken 16:09 av Nicolai Prebensen

Åpningstidene for drop-in ved de lokale NAV-kontorene utvides når kontorene blir en del av innbyggertorgene. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no