Innsendt
- Vi er mer enn 80 ansatte i den nye kulturskolen – fordelt på 25 lokasjoner – som skal glede og utfordre barn, unge og voksne i kulturskolen i Nye Kristiansand. Vi greier knapt å sitte i ro for å komme i gang med tidenes kulturseilas, skriver rektorene ved kulturskolene i Søgne, Songdalen og Kristiansand i leserinnlegget. (Foto: Privat)

Tidenes kulturseilas!

  Nicolai Prebensen
  06. juni 2019
  19:38
Av rektorene Mark Cansasamy, Songdalen Kulturskole, Roar Borøy, Søgne Kulturskole og Sjur Høgberg, Kristiansand Kulturskole

Den moderne kulturskolen oppsto i Nye Kristiansand – nå skal den bli større og bedre. Mens Søgne var først ute allerede i 1953 med kommunalt støttet musikkskoletiltak, dannet man i 1962 den første norske storbykulturskolen i Kristiansand. Når Songdalen senere kom på banen har man her de siste årene vært den raskest voksende i Agder-fylkene.

I 2020 skal Søgne, Songdalen og Kristiansand slå seg sammen. Det samme gjør kulturskolene i de tre kommunene. Vi har stor tro på at våre brukere vil få et positivt utbytte av den økte og forbedrede samhandlingen dette legger til rette for. Blant annet vil viktige aspekter som lærersamarbeid, administrativ tilrettelegging og felles koordinasjon av prosjekter, kurs, og talenttilbud løftes frem når vi tenker sammen istedenfor hver for oss.

Leserinnlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

Denne høsten tar vi skrittet fullt ut og tjuvstarter kommunesammenslåingen gjennom å åpne hele tilbudskatalogen til alle tre kulturskolene for alle interesserte barn og unge i Nye Kristiansand. Dette, sammen med vår satsing i skolekorps, grunnskole og SFO gir 2500 barn og unge et tilbud på totalt 25 steder hver uke. Mer enn 50 forskjellige opplæringstilbud finnes i vår felles katalog. Og elevtallet er sterkt voksende - fordi politikere investerer i kapasitetsutvidelse.

Selv om vi tar det viktigste først – å gi så mange som mulig et bedre tilbud – er ikke alle detaljer klare for vår nye kulturskole ennå. Det finnes i dag mange gode gunstige økonomiske og praktiske ordninger i alle tre kulturskoler. I Søgne kan man kjøpe ekstra tid, i Songdalen har man prioritert svært lave elevpenger for alle, mens man i Kristiansand har enkelte tilbud som er helt gratis for alle deltakere.

Alle disse ordningene er gode ordninger, men hvis disse uten konsekvensutredning kombineres for flere tusen elevplasser, vil økonomien lide og tilbud må legges ned. For å holde stø kurs på rett kjøl må derfor alle gode ordninger samles, kostnadsberegnes og legges frem for politisk behandling. Her har vi forholdsvis god tid. Betalingsordninger skal kommende skoleår være de samme som de tidligere har vært. Deretter får vi bruke det første skoleåret til å finne ut av hvordan seilene skal skjøtes for optimal fart fremover før skoleåret 2020/2021 tar til.

Liksom samarbeidet mellom kulturskolene har vart i flere tiår, har også lokalisering av kulturskolens storstue vart i mer enn én generasjon. Kulturskolen er stolt av sine 25 undervisningssteder og kommer også i fortsettelsen til å ha fullskala kulturskoletilbud spredt rundt i den nye kommunen. Selv om kulturskolens lokaler i Kvadraturen allerede i dag har mer enn 1000 faste elevbesøk hver uke, er et tilbud som fortsatt er godt spredt rundt i den nye kommunen en av kulturskolens viktigste styrker. Lokal forankring vil fortsatt være en viktig verdi i kulturskolen!

I tillegg til dette ønsker vi å gi våre barn og unge optimale vekstmuligheter. Her har våre politikere valgt å legge et stort undervisningslokale nærmest mulig landsdelens ypperste profesjonelle kunstneriske miljø. I 2023 flytter vi kulturskolens hovedbase i Kongens gate inn i nye lokaler på Silokaia. I leserinnlegget på N247.no fra 7. mai refereres det til at all aktivitet flyttes hit. Dette stemmer ikke. Vi vil fortsatt undervise på mer enn 20 steder, inklusive Søgne og Songdalen, i den nye kommunen.

Transportproblemer blir også løftet frem i kronikken, men vi er optimistiske og satser på at busstraseen blir lagt om til å gå nedom Sjølystveien og ut til den nye bydelen «Kanalbyen».

Nye Kristiansands satsinger på barne- og ungdomskulturfeltet gjør at vi får samarbeidsavtaler med Barratt Dues Musikkinstitutt/Talent Norge, Universitet i Agder og resten av kulturskolene i Agder.

Leserinnlegget fortsetter under bildet.

Her er formålet edelt: Ungdom med stor arbeidskapasitet skal ha utviklingsmuligheter på nasjonalt nivå – uten å reise til Oslo eller Bergen. Sørlandet har ressursene selv – dersom vi samarbeider om å sette disse i system. Noen av våre talenter skal senere sørge for at amatørkulturlivet får vekst og gode vilkår – andre vil få profesjonelle karrièrer på Kildens scenegulv eller andre steder i verden.

Likevel, de fleste av kulturskolens elever skal ikke bli profesjonelle trompetister. Noen skal også spille horn. Eller bli musikant i amatørkorps, hobbymaler, bli medlem i teaterforening eller rett og slett få større glede av å nyte profesjonell kunst – fordi man er innviet i håndverket.

Vi er mer enn 80 ansatte i den nye kulturskolen – fordelt på 25 lokasjoner – som skal glede og utfordre barn, unge og voksne i kulturskolen i Nye Kristiansand. Vi greier knapt å sitte i ro for å komme i gang med tidenes kulturseilas!

Bildet viser den nye kulturskolen på Silokaia i Kristiansand. (Foto: Kristiansand kommune/BA_X, Mestres Wåge Arquitectes og Mendoza Partida.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no