Det er programleder Camilla Dunsæd som sammen med sine påtroppende direktører avgjør lokaliseringen 7. juni. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Familiens hus: - Avgjøres av programledelsen

  Jon Aamodt
  06. juni 2019
  13:28
Ansatte innen helsesektoren i Søgne har i et intervju med N247 uttrykt bekymring for konsekvenser som kan følge av at programledelsen i Kristiansand trolig velger Nodeland som lokasjon for Familien hus vest. I det forslaget som så langt er kjent, vil Familens hus legges til Nodeland, mens legevakt i bydel vest legges til Tangvall. 

- Fellesnemnda har gjort det klart at politikerne vil involveres i avgjørelsen om legevakt og NAV, andre avgjørelser som lokalisering, herunder Familiens hus, har programleder fullmakt til å avgjøre, sier ordfører i Søgne, Astrid Hilde (Ap) til N247.

Programledelsens forslag er offentliggjort, og det skal etter planen fattes vedtak 7. juni. En uke senere, 14 juni, vil alle ansatte som ennå ikke har fått beskjed, få vite hvor de skal arbeide etter kommunesammenslåingen. Blant de vanskelige valg programledelsen må ta, er lokalisering av Familiens hus. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I forslaget fra prosjektet er Nodeland det foretrukne valg. Hilde sier det er komplekse vurderinger som ligger bak de valg som gjøres, og hun legger til at valgene i minst mulig grad bør medføre negative endringer for innbyggerne som mottar kommunale tjenester. 

- Minst mulig endring for brukere
- Politikerne har lagt føringer for de endringer som må komme, og her er nærhet for innbyggerne et av flere punkter som skal vektlegges. Noe endring må vi regne med, men det forslaget som er kjent, mener jeg er det som vil bety minst endring for brukerne, sier Hilde. 

Samtidig er Søgne-ordføreren glad for at legevakten ser ut til å plasseres på Tangvall. Hun viser i denne sammenheng til at Mandal kommune har antydet et samarbeid med Kristiansand om fremtidig legevakt, og ser på Tangvall som et spennende valg for et eventuelt samarbeid mot vest. 

Vil ha delt løsning
- Frp ønsker ikke å redusere det tjenestetilbudet som i dag er på Tangvall. Selv om Familiens hus vest etableres på Nodeland, må det finnes en løsning der innbyggerne i Søgne kan få det meste av disse tjenestene på Tangvall. At noen spesialfunksjoner sentraliseres, tror vi kan gi bedre kvalitet på disse, men basistjenester bør fortsatt kunne ordnes lokalt. For mange i Søgne ville det vært lettere å benytte tjenester i Vågsbygd enn på Nodeland, sier Christian Eikeland og henviser til manglende kollektivtilbud mellom Tangvall og Nodeland.

- Skal du til Nodeland i dag, må du enten bytte og vente på ny buss i Brennåsen, eller ta bussen til byen og toget tilbake til Nodeland, sier han og støtter fagmiljøene i Søgne i deres kritikk av en lokalisering som ikke gir nødvendig nærhet til tjenestene.

- Det er jo et uttalt mål at tjenestene skal være minst like gode i Kristiansand som skal være Norges beste kommune. Da kan vi ikke gjøre tilgjengeligheten til tjenestene dårligere, tilføyer Eikeland.

Bekymret
Torfinn Kleivset (bildet), er KrFs representant fra Søgne i fellesnemnda. Han har så langt ikke gjort seg opp noen bastant mening om denne lokaliseringen, men partikollega Sigrun Sæther sier i en kommentar at når de ansatte i Søgne er bekymret for lokaliseringsforslaget, blir også hun bekymret for den foreslåtte løsningen. 

- Har avtalt møte med AKT
Fellesnemnda for nye Kristiansand ble orientert om lokaliseringsforslaget av programleder Camilla Dunsæd i sitt forrige møte. Høyres Tom Løchen tok da opp den manglende kollektivforbindelsen mellom Tangvall og Nodeland. 

- Vi har vært i dialog med AKT og har avtalt et møte for å se på hva som er mulig å få til på denne strekningen. Det nye skolesenteret på Tangvall kan være med å aktualisere et bedre kollektivtilbud internt i den nye kommunen, sier Løchen til N247. 

Han legger til at han til tross for dette, vil se nærmere på hvilket tjenestetilbud som blir igjen på Tangvall etter programledelsens forslag, og han utelukker ikke at det kan bli et mer oppdelt tilbud enn det som ligger på bordet i dag. 

- Politikerne har gitt programledelsen fullmakt til å foreta valg i denne saken, men når vi vet at to tredjedeler av brukerne av tjenestene bor i Søgne, må vi se nøye på om de valgte løsningene er optimale for befolkningen, avslutter Løchen. 

- Det er komplekse vurderinger som ligger bak valgene om lokalisering, sier Søgnes ordfører Astrid Hilde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Gruppeleder i Søgne Høyre, Tom Løchen sier det allerede er avtalt møte med AKT for å se på strekningen Tangvall - Nodeland. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no