Kommuneoverlege Frank Andersen anbefaler enkelte personer å vaksinere seg mot TBE-viruset etter at en person fra Søgne ligger på sykehus med alvorlig sykdom etter flåttbitt nylig. (Foto: Nicolai Prebensen)

En person innlagt på sykehus med alvorlig sykdom etter flåttbitt

  Nicolai Prebensen
  26. mai 2019
  11:17
- For et par dager siden sendte vi en pasient til sykehus etter at vedkommende var blitt smittet av TBE-virus etter flåttbitt. Dette viruset kan føre til hjernebetennelse, og vi anbefaler enkelte å vaksinere seg mot dette viruset hvis de har tenkt å bevege seg mye i skog og mark denne sommeren, sier kommuneoverlege Frank Andersen til N247 fredag ettermiddag.

Kommuneoverlegen forteller videre at Folkehelseinstituttet har to kriterier for hvem som bør vaksinere seg;

- De som er mye i skogen og særlig langs kysten, og de som flåtten går på. Det er nemlig ikke alle som flåtten «hopper» på, og de kan være trygge. Dette viruset er langt mer alvorlig enn Borrelia-viruset, og rekonvalesensen kan bli svært lang etter smitten, fortsetter han.

Folkehelseinstituttet overvåker smittefunn, og de siste årene er det et økende antall personer som får denne diagnosen. Det er imidlertid bare to tilfeller registrert i Søgne de siste 25 årene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Det er all grunn til å tro at «noe» er på gang, sier Andersen og understreker at dette er en alvorlig sykdom.

- I og med at vi har funn nå, anbefaler vi at de som oppfyller de to kriteriene vi forholder oss til tar kontakt med fastlegen sin og lar seg vaksinere. Det heter seg at får du bort flåtten innen 24 timer etter bittet, blir du ikke smittet. Vi har ingen grunn til å tro at dette gjelder flått med TBE-virus. Det er heller ingenting som tyder på at sykdommen angriper fortere eller sterkere på mennesker med nedsatt almentilstand, og derfor går vi ut og anbefaler vaksine nå. 

Han legger til at det er den samme flåtten som bærer Borrelia-viruset som også kan bære TBE-viruset.

- Flåtten kan være bærer av mange typer virus, men flere av virusene frembringer ikke sykdom. Undersøkelser viser at en til to av hundre personer bærer antistoffer, men har ikke blitt syke. Det viser at ikke alle blir syke av TBE-viruset, men det er fornuftig å være på den sikre siden, avslutter kommuneoverlege Andersen.

Artikkelen fortsetter under bildet.
(Foto: Flåttsenteret)

Folkehelseinstituttet skriver om TBE:

«Tick-borne encephalitis-virus (TBE-virus) kan forårsake infeksjon i sentralnervesystemet. Viruset smitter gjennom flåttbitt. 

Første fase varer i en uke og er klinisk mild med moderat feber, hodepine og myalgi. Deretter er det en symptomfri periode på 3-4 dager. 1/3 av pasientene går videre til fase 2 med høyere og mer langvarig feber enn i fase 1 og nye symptomer og tegn på sentral og/eller perifer nevroaffeksjon som hodesmerter, søvnløshet, forvirring, evt. oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og pareser.

Mange får langvarig rekonvalesens med hodepine, konsentrasjonsvansker og søvnplager. Sekveler i form nevropsykiatriske symptomer, hodepine, balanse- og bevegelsesproblemer oppstår hos ca. 10 % av dem som får encefalitt. Dødeligheten i Vest-Europa er < 1 %, mens ca. 3 % av encefalittpasientene får permanente pareser. Sykdommen har vanligvis et mildere forløp hos små barn. Det finnes ingen spesifikk behandling mot infeksjonen. 

Fugler kan bringe TBE-infisert flått over store avstander slik at sykdommen kan dukke opp i nye områder. Husdyr som hunder kan bli infisert, men det er usikkert om dette kan føre til sykdom. 

Skogflåttencefalitt må ikke forveksles med Lyme borreliose som skyldes en spirokete som også overføres ved flåttbitt».
Sist oppdatert 26.05.2019 klokken 11:19 av Nicolai Prebensen

Vanlig skogflått kan være bærer av TBE-viruset. (Foto: Flåttsenteret)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no