Ole Johan Bueklev i Repstad Eiendom leste om det reduserte kollektivtilbudet til Ausviga/Oftenes og Kjellandsheia vest i N247 og tok affære. (Foto: Nicolai Prebensen)

Bygger rundkjøring for økt kollektivtrafikk

  Nicolai Prebensen
  22. mai 2019
  22:10
- Jeg leste om Agder Kollektivtrafikks (AKT) innføring av en bestillingstjeneste for å kunne få kollektivtransport utover mot Nordalsheia, Ausviga, Oftenes og Kjellandsheia. En tjeneste som for meg virker rimelig håpløs, sier utbygger av Nordalsheia, og Kjellandsheia Syd, Ole Johan Bueklev i Repstad Eiendom.

Her får ikke bussen snudd, enkelte ruter må fra 2. januar bestilles

«På grunn av manglende snumulighet for buss i Ausviga og problemer med å nå korresponderende busser på Tangvall endres noen avganger på linje 44. En del avganger til Ausviga omgjøres til bestillingsrute og vil ikke kjøre via Vedderheia, som tidligere», skrev AKT på sine hjemmesider den gang, referert i N247s sak.

Han forteller at han ikke var klar over det reduserte tilbudet fra AKT og satte i gang en prosess for å løse problemet etter å ha lest om det reduserte kollektivtilbudet til området i nettavisen.

- Dårlig signal
- Dette ga et dårlig signal til et område hvor det bygges boliger i flere felt. I mange av de nye boligene som er bygget eller er under oppføring i Nordalsheia, er det første- eller andregangsetablere, og mange har barn. Derfor kontaktet jeg kommunalsjef Torkjell Tofte i Søgne kommune, og sammen la vi frem et tilbud til AKT om å bygge en rundkjøring i enden av veien inn til Nordalsheia slik at bussen kunne snu forsvarlig der inne. 

Dette var AKT komfortable med og byggeplanene er allerede under behandling som en regulær byggesak i administrasjonen i Søgne kommune.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Her i krysset Ausviga/Leireveien fikk ikke bussen snudd, og AKT reduserte kollektivtilbudet som følge av problemene. Nå er problemet løst ved å bygge rundkjøring og busstopp innerst i veien ved Nordalsheia (veien t.h. på bildet). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv).

Skolestart
- Rundkjøringen med busstopp skal stå ferdig ved skolestart til høsten og vil bety mye for alle som bor i Oftenes-området, i tillegg til hele Ausviga-området. Med tid og stunder vil også Kjellandsheia-utbyggingen starte, og dermed vil svært mange beboere få glede av et adskillig bedre tilbud enn dagens kollektivtilbud til området, sier Bueklev videre.

Det er Repstad Eiendom som bekoster rundkjøringen i Nordalsveien.

12 daglige ruter
De nye rutene til AKT er ikke lagt ut på hjemmesidene til selskapet enda, men etter det N247 kjenner til vil det bli 12 «inngående» avganger fra området ukedagene og samme antall «utgående» ruter. Ukedagene vil første bussforbindelse inn mot Tangvall bli klokken 06.06. 

Rundkjøringen, som skal være ferdigbygget innen skolestart til høsten, blir bygget i krysset Nordalsheia/Kjellandsheia, 400 meter vest av krysset Leireveien/Ausviga. (Foto: Nicolai Prebensen)

Plantegningen av den nye rundkjøringen vest i bygda. (Foto: Plankart: Vianova)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no