Per Kjær (SV) og Yngvar Monstad (MDG) spør ordfører Astrid Hilde (Ap) om hun støtter at Søgne kommune slutter seg til ICAN Cities Appeal mot atomvåpen. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Interpellasjon mot atomvåpen, om tilslutning til ICAN Cities Appeal

  Redaksjonen
  15. mai 2019
  13:07
Yngvar Monstad (MDG) og Per Kjær (SV) har sendt følgende interpellasjon til ordfører Astrid Hilde (Ap):

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden». 

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige globale avtalen. Norske byer og lokalsamfunn kan imidlertid bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten, ved å slutte seg til oppropet ICAN Cities Appeal. ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en internasjonal fredsbevegelse som mottok Nobels fredspris i 2017. 

Byer som Washington DC, Los Angeles, Sydney, Genève, Manchester, Hiroshima og Nagasaki er allerede del av appellen. I Norge har Trondheim, Oslo, Tromsø, Kristiansund, Levanger, Bodø, Hammerfest, Sunndal og Mo i Rana vedtatt å støtte appellen. Hos våre naboer i Songdalen fremmes forslaget nå, parallelt med Søgne.

Interpellasjonen fortsetter under annonsen.
Annonse

Byer og tettsteder er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i internasjonale sikkerhetsdoktriner og i Norges sikkerhetspolitikk. Gjennom ICAN Cities Appeal kan hjembygda vår bli del av en internasjonal koalisjon av lokalsamfunn og byer som kan gi et viktig bidrag til atomvåpenforbudets suksess. 

Spørsmål til ordføreren:
Støtter ordføreren at Søgne kommune tilslutter seg ICAN Cities Appeal mot atomvåpen?

Forslag til vedtak:
  1. Kommunestyret ber ordføreren signere ICAN Cities Appeal.
  2. Kommunestyret i Søgne er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen medfører. Kommunestyret mener våre innbyggere og mennesker over hele verden har rett til å leve uten denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere traktaten.

Det er ordfører Astrid Hilde (Ap) som besvarer interpellasjonen når kommunestyret møtes neste gang. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)




Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no