- Det er viktig å lande skolen med de nåværende fylkespolitikerne, mener Søgnes ordfører Astrid Hilde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen)

- Viktig å lande skolesenteret før fylkessammenslåing

  Jon Aamodt
  15. mai 2019
  13:50
Det er levert inn tre tilbud i konkurransen om å bygge det nye skolesenteret på Tangvall. Det var rådmann Kim Høyer Holum som informerte formannskapet i Søgne om status for skolesenteret i møtet på rådhuset onsdag formiddag. 

Holum sa videre at alle tre tilbydere fyller de formelle krav for å bli vurdert videre i konkurransen, og i fase to som nå pågår, blir tilbudene vurdert anonymt med tanke på vurdering av kvaliteten i de konseptene som er innlevert. 

- Av konkurransehensyn er det viktig å ikke involvere flere personer enn nødvendig i dette arbeidet, og informasjonen fra  tilbudene skal ikke gjøres offentlig kjent i denne fasen. Tilbyderen har brukt mye ressurser på å utarbeide sine forslag, og disse blir nå vurdert, et arbeid vi regner med skal være klart i juni. Før sommeren håper vi å ha klart hvem vi skal gå videre med i samspillfasen, fortsatte Holum. 

Han la til at det utover høsten skal arbeides med det endelige kontraktutkastet og håper dette kan signeres rundt årsskiftet. 

- Viktig å lande avtaler nå
Ordfører Astrid Hilde understreket i en kommentar at hun mener det er av stor betydning å lande tomtekjøp og avtaler på denne siden av nyttår og sa videre at man ikke har noen garanti for at et nytt fylkesting i et samlet Agder vil ha samme syn på bygging av videregående skole i Kristiansand vest. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Søgne kommune har satt av 450 millioner kroner i sin økonomiplan og Vest-Agder fylke 550 millioner. Det er ingen signaler i dag på at fylket ikke står ved dette vedtaket, sa rådmannen i en kommentar. 

Reguleringsplan klar før sommeren
Kommunalsjef Torkjell Tofte informerte politikerne om at detaljreguleringsplanen for skolesenteret på Tangvall etter alt å dømme kommer opp til andregangsbehandling i plan- og miljøutvalget i juni. Når denne er endelig vedtatt av kommunestyret vil det reguleringsmessige grunnlaget for et nytt skole- og idrettssenter på Tangvall være lagt. Det innebærer blant annet at arbeider med å flytte og etablere idrettsanleggene innenfor reguleringsområdet kan starte opp. Det er en viktig forutsetning  for idretten at nye anlegg er etablert før bygging av nye skolebygninger starter opp, et arbeid som forutsettes igangsatt i 2020. 

- Det er ingen signaler om at ikke Vest-Agder fylke står ved sine vedtak om skole på Tangvall, sa rådmann Kim Høyer Holum til formannskapet i Søgne onsdag formiddag. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no