Styrer ved Torvmoen barnehage, Siw Granroth var vertskap for KrF-politikerne Tove Welle Haugland, Arne Skraastad og Sigrun Sæther. (Foto: Jon Aamodt)

- Vi er gode, hver på vårt område

  Jon Aamodt
  15. mai 2019
  07:56
KrF-politiker Sigrun Sæther synes barnehagene i Søgne drives veldig godt og sier det legges ned mye godt arbeid både i barnehagene og i den kommunale barnehageenheten. 

- Jeg hadde lyst til å løfte fram alt det fine som skjer i barnehagene lokalt. Tidligere snakket vi politikere ikke så mye om barnehager, men dette har det blitt en endring på. Jeg synes vi nå ser en god trend der politikerne er blitt mer opptatt av sektoren, sier Sæther som tirsdag hadde invitert partikollegene Arne Skraastad fra Songdalen og Tove Welle Haugland fra Kristiansand til et besøk i Torvmoen barnehage. 

- Ta med det beste fra hver kommune
De tre politikerne er enige i at det er til dels store forskjeller mellom de tre kommunene som fra nyttår blir til en ny felles storkommune. De er opptatt av at det beste fra hver av de eksisterende kommunene må danne grunnlag for hvordan ting skal bli i den nye kommunen. 

Artikkelen fortsetter under bildet.
- Vi er gode, hver på vårt område, og da må de beste løsningene danne grunnlag for hva som skal bli standarden i den nye kommunen, sier Arne Skraastad. (Foto: Jon Aamodt).

- Dette er starten, vi vil besøke flere barnehager og skoler før kommunene blir slått sammen. Det er viktig spesielt for oss i Kristiansand å bli kjent med alle deler av den nye kommunen, sier Welle Haugland og føyer til at det kan synes som nærheten til tjenestene er noe som preger de mindre kommunene Songdalen og Søgne. 

Eget prosjekt om ernæring
Ved barnehagebesøket i Søgne tirsdag ønsker lokalpolitikerne blant annet å høre mer om barnehagens erfaringer med et prosjekt om ernæring. Barnehagene i Søgne har fått tilført ekstra personellressurser som har fokus på ernæring og måltider i barnehagen. 

- Dette er et tiltak som har hatt veldig god effekt. I tillegg til at det fokuseres på ernæring, gir det også mindre uro i avdelingene, sier Siw Granroth, styrer ved Torvmoen barnehage. 

Hun legger til at med bortimot hundre prosent barnehagedekning er det nå mer fokus på kvalitet i barnehagene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse


- Utenom at kosthold i seg selv er viktig, lærer barne seg også å dele med hverandre, og vi unngår de ulikhetene som kan skape uro når barn har forskjellige matpakker med seg og må spise ulike ting. 

Hun sier videre at prosjektet snarlig skal evalueres og legger til at Eva Hauger Gjersvold som er ansatt som kommunalsjef for barnehager i nye Kristiansand er godt kjent med prosjektet. 

- Begynner å merke sammenslåingen
- Vi gleder oss til å bli en del av et større nettverk, fortsatte Granroth etter at delegasjonen hadde vært innom tema som gratis kjernetid, fleksibel skolestart og overgang fra barnehage til skole. 

- Nå begynner mange kommunalt ansatte å merke at kommunesammenslåingen gjelder dem selv. Noen ser at de får nye arbeidsplasser, for andre kan det bli nye måter å jobbe på, men jeg tror vi har et godt utgangspunkt for å komme i gang med den nye kommunen. Så er det viktig når innbyggerne går til valgurnene i september å sørge for at alle deler av den nye kommunen blir representert i de folkevalgte organer som skal bestemme i fremtiden, sier Arne Skraastad. 

Bildet under: - Det er spesielt viktig for oss som er fra Kristiansand å bli kjent med hele den nye kommunen, sier KrF-politiker Tove Welle Haugland. (Foto: Jon Aamodt.)

Det var Sigrun Sæther fra KrF i Søgne som inviterte partikolleger til Søgne for å se på barnehagedriften i bygda. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no