Denne steinkobben ble nylig fotografert utenfor Høllen vest industriområde. (Foto: Marcin Pitucha)

- Ikke et helt uvanlig syn

  Nicolai Prebensen
  13. mai 2019
  12:54
Marcin Pitucha sendte oss disse bildene mandag morgen. Han skriver i eposten at bildene nylig ble tatt rett utenfor Høllen vest industriområde.

Steinar Sunde, fagleder landbruk, miljø og natur i Søgne kommune sier til N247 at ut i fra bildene ser dette ut til å være en steinkobbe.

- Det er ikke veldig mye av den arten her nede hos oss, men er heller ikke et uvanlig syn i våre kyststrøk, sier han.

Vi takker Marcin for bildene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Fakta:
Steinkobber har et av de største utbredelsesområdene av alle selartene våre. De finnes fra tempererte farvann som Sør-Europa i Atlanterhavet og California i Stillehavet til arktiske områder. Steinkobben er en kystnær selart som ofte samles i små grupper når de legger seg opp for å hvile på små skjær eller strender i tidevannssonen. 

Svalbardbestanden av steinkobbe er på den nasjonale rødlisten, og er totalfredet.

Steinkobben er en middels stor selart som varierer noe i størrelse fra bestand til bestand. På Svalbard blir voksne hanner rundt 150 centimeter lange og veier i gjennomsnitt litt over 100 kilo, mens hunnene er noe mindre med gjennomsnittlig voksen lengde på 140 centimeter og vekt i overkant av 80 kilo. (Kilde: Norsk Polarinstitutt)

Steinkobben som nylig ble fotografert befant seg like utenfor Høllen vest industriområde. (Foto: Marcin Pitucha)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no