Styreleder i Vertshuset Høllen Brygge, Terje Pettersen og daglig leder Unni Pettersen, sier til N247 at det vil være fornuftig med en evaluering av utvidet skjenketid også fra skjenkestedene i Søgne. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Vil utvide skjenketiden til klokken 03.00 i sommer

  Nicolai Prebensen
  13. mai 2019
  15:17
Kristiansand kommune skal denne sommeren gjennomføre en forsøksordning med skjenking på utestedene til klokken 03.00.

Leder av tjenesteutvalget i Søgne kommune, Christian Eikeland (FrP) ønsker at Søgne kommune blir en del av denne ordningen og vil i ekstraordinært tjenesteutvalgsmøte 23. mai invitere utvalget til å be Søgne kommune om å utrede en sak som kan behandles i ordinært møte den 5. juni.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Søgne blir en del av nye Kristiansand kommune fra og med 1. januar 2020. Som en konsekvens av dette ønsker jeg å be utvalgets medlemmer å vurdere om Søgne skal forsøke å bli en del av denne prøveordningen. Utvalget må selv vurdere om forsøket kan medføre ulemper for restaurantnæringen i Søgne, og om det er en mulighet for at flere av gjestene som vanligvis velger et utested i Søgne, kan dra til Kristiansand isteden for. Utvalget må også vurdere om en evaluering av forsøket kan bli styrket med en utvidelse til Søgne, skriver han i en epost til administrasjonen.

Referatsak
Eikeland ønsker at saken tas opp i tjenesteutvalget som en referatsak 23. mai og han inviterer utvalget til å stemme over følgende forslag:
 
- Tjenesteutvalget ønsker at Søgne kommune blir en del av forsøket til Kristiansand kommune i sommer med en utvidelse av skjenketiden til klokken 03.00. Tjenesteutvalget ønsker at administrasjonen ser på denne muligheten, og fremlegger en sak til første ordinære tjenesteutvalg 5. juni, skriver han.

- Det er kommunestyret som tar den endelige besluttingen i denne saken. Skjenking til klokken 03.00 om sommeren er et avvik fra kommunes rusplan og må derfor avgjøres i vårt høyeste politiske organ, sier Eikeland til N247 mandag ettermiddag.

Støtter
Styreleder Terje Ø. Pettersen i Vertshuset Høllen Brygge (bildet) støtter forslaget til Eikeland. Han mener at det kan være fornuftig å høste erfaringer også fra Søgne.

- Denne sommeren skal Kristiansand ha et prøveprosjekt med utvidet skjenketid og dette skal evalueres i ettertid. Blir ordningen permanent vil den også gjelde i Søgne etter kommunesammenslåingen ved årsskiftet. Det vil være fornuftig å høste erfaringer med utvidet skjenketid også herfra, slik at disse kan bli med i en politisk prosess. Erfaringene kan i alle fall gi oss en viss grad av påvirkning i den nye kommunen, enten i den ene eller den andre retningen, sier Pettersen til N247.

Tjenesteutvalgets leder i Søgne, Christian Eikeland ber utvalget ta stilling til om administrasjonen skal fremlegge en sak om utvidet skjenketid i Søgne kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)




Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no