I Søgne var det i mars 2019 registrert 943 personer som mottar uføretrygd. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Antall mottakere av uføretrygd øker

  Jon Aamodt
  10. mai 2019
  13:06
Nylig publiserte tall fra NAV viser at antall mottakere av uføretrygd har økt i samtlige kommuner i Vest-Agder utenom Sirdal hvor antallet er det samme som for et år siden. I fylket under ett er det i mars 2019 registrert 15.164 personer som mottar uføretrygd. Det er 747 flere enn for et år siden og utgjør 12,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år. 

Lokalt
I Songdalen er antallet som mottar uføretrygd økt fra 635 til 694 de siste 12 månedene, en økning på 59 personer. Økningen siste år er på hele 9,3 prosent fører til at 16,2 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd.

I Søgne var det i mars 2019 registrert 943 personer som mottar uføretrygd, og det er 57 flere enn et år tidligere. Siste års økning er 6,4 prosent og i Søgne kommune utgjør nå andelen med utføretrygd 13,2 prosent. 

Nye tall fra NAV viser økning i antall uføre i samtlige kommuner i Vest-Agder bortsett fra Sirdal. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no