17. mai-programmet 2019 for Søgne er nå publisert av Søgne kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Her er 17. mai-programmet i Søgne

  Nicolai Prebensen
  16. mai 2019
  12:50
Her er programmet for 17. mai 2019 i Søgne

Revelje
 • 07.15 Solta, Høllegada, Høllebrygga - Søgne Skolekorps
 • 07.30 Ausvigheia - Søgne Musikkorps
 • 08.15 Ålo - Søgne Musikkorps
 • 08.50 Torvmoen - Søgne Skolekorps
 • 09.20 Vedderheia ved barnehagen - Søgne Skolekorps
 • 10.30 Høllen - Søgne Musikkorps.
Flaggheising
 • 08.00 Rådhuset, 1. Søgne sjøspeidergruppe og Søgne Skolekorps deltar.
Grunnlovsmarkering
 • 08.20 Frank Andersen taler og legger ned blomster ved bautaen til Syvert Amundsen ved Søgne gamle kirke.
 • Søgne Skolekorps spiller.
Kirkesamling
 • 08.35 Samling i Søgne gamle kirke.
 • Andakt ved Roar Borøy. Solosang ved Tobias Severinsen.
 • 10.00 Festgudstjeneste i Søgne hovedkirke ved prest Eirik Nyfeldt Bø.
 • Miniklang synger.
Krigsminne-markering
 • 10.55 Minnestøtta ved hovedkirka over falne Søgne-folk under 2. verdenskrig.
 • Minneord og bekransning ved Oddbjørn Eikestøl.
 • Søgne Røde Kors danner flaggborg.
 • Søgne Skolekorps spiller.
Skoletoget
 • Rute: Lundeveien - Tangvallveien - Rådhusveien - Mega.
 • 11.15 Fra Lunde ved YX Søgne Bilservice:
 • Søgne Musikkorps, Lunde skole, Tinntjønn skole.
 • 11.22 Ved hovedkirka/Heimklang slutter følgende seg til toget fra Lunde:
 • Flaggborg, Søgne Skolekorps, Tangvall skole, Langenes skole, Nygård skole.
 • Før avgang spiller begge korpsene ett vers av «Ja, vi elsker».
Festarrangement
 • 12.15 Rådhustorvet.
 • Velkomstord ved leder i 17. mai-komiteen, Heidi Johansen.
 • Nasjonalsangen.
 • Konsert med Søgne Soul Children.
 • Ungdomsappell ved Siri Heimdal Knudsen, leder av Søgne barne- og ungdomsråd.
 • Konsert med Søgne Skolekorps og Søgne Musikkorps.
 • «Kongesangen».
 • Tale for dagen ved Teyiba Mahamadhusen Aliyi.
 • Konsert med Søgne Bygdekor.
 • Utdeling av 17. mai-komiteens hederspris og drømmestipendet.
 • Opptreden av Søgne Danseklubb.
 • Oppvisning ved Søgne Turnforening.
 • Dans ved Søgne Seniordans.
 • Folketoget passerer forbi Rådhustorvet cirka klokken 14.00.
Kafé og kiosk
 • 12.00 – 15.00 kafé i 3. etasje i Helsehuset og på Rådhusets takterrasse, samt kiosk i Biblioteket i Rådhuset ved Søgne Skolekorps.
Salgsboder
 • 12.00 – 15.00 på festplassen ved Søgne Håndballklubb, Søgne Ungdomslag og Søgne Skolekorps. Salg av blant annet vafler, kaker, pølser, is, slush, kaffe, brus, med mer. Fiskedam for barna.
Folketoget
 • 13.50 Start fra Tangvall skole og Stemveien.
 • Rute: Rådhusveien - undergangen - Toftelandsveien - Klepplandsveien - nordsiden av omsorgsenteret - Marie Føreids vei - Toftelandsveien - undergangen - Rådhusveien og første del av toget slutter på Parkeringsplassen ved Mega, andre del slutter på Rådhustorvet.
 • Toget har et kort stopp ved hovedinngangen til Søgne omsorgsenter hvor «Ja, vi elsker» spilles.
Grendearrangementer
 • 16.00 Nygård skole ved Søgne gamle prestegård.
 • 16.00 Lunde skole.
 • 16.00 Langenes skole.
Alle steder: leker og underholdning for hele familien, samt salgsboder.

Trafikk
 • Lundeveien og Tangvallveien mellom YX Søgne Bilservice og Tangvall skole, samt Rådhusveien kommer til å være stengt for biltrafikk under avviklingen av skoletoget cirka klokken 11.00 - 12.15.
 • Rådhusveien, Toftelandsveien, Klepplandsveien og Marie Føreids vei blir stengt cirka. klokken 13.50 – 14.30 under avvikling av Folketoget.
 • Parkeringsplassene syd og vest for Søgne Konditori er stengt hele dagen.
 • Parkeringsplassene nord og øst for Mega er stengt 08.00 – cirka 14.30, da stedet er reservert sluttplass for skoletoget og første del av folketoget med barnehagene. Foreldrene kan hente barna sine her.
Parkering
 • Det oppfordres til at folk setter bilene på Park and ride (bak POWER), ved kunstgressbanen nord for E39, på grusbanen ved Nygård skole, ved Extra eller inne i skolegården på Tangvall skole.
 • Alle oppsatte parkering forbudt-skilter må respekteres.
Toaletter
 • Åpne toaletter 10.00 - 15.00 i Helsehusets 1. og 3. etasje og i Rådhuset.
Kjøretøy i folketoget
 • Biler eller kjøretøy på fire hjul som ønsker å delta i Folketoget, må på grunn av sikkerhet søke 17. mai-komiteen om kjøretillatelse, og fører må underskrive vedtatte sikkerhetsregler. Bare forhåndspåmeldte kjøretøy kan delta. Nærmere info på telefon 38 05 43 06.
 • Det er ikke tillatt med lastebiler eller traktorer i folketoget på grunn av  sikkerheten.
Annet
 • Det er ikke tillatt med gassblåser i Skoletoget.
 • Alt fortaussalg i tilknytning til Rådhustorvet er forbeholdt de lag og foreninger som arbeider med gjennomføringen av dagen. 17. mai-komiteen ber om at dette blir respektert.
Sist oppdatert 16.05.2019 klokken 12:52 av Nicolai Prebensen

Skoletoget 2018 på vei fra Lunde til Tangvall i strålende 17. mai-vær. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no