Fellesnemnda skal behandle saken om harmonisering av elevavgifter i kulturskolen i sitt møte 30. april. Etter arbeidsutvalgets møte tirsdag, er det trolig at fellesnemnda velger å utsette saken i påvente av en bredere utredning fra prosjektet. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Elevavgift i kulturskolen: - Ønsker ytterligere utredning før vedtak

  Jon Aamodt
  24. apr 2019
  13:44
Arbeidsutvalget for nye Kristiansand behandlet tirsdag prosjekteier Torbjørn Urfjells forslag til harmonisering av elevavgifter i kulturskolen, et forslag som kunne innebære til dels store økninger i forhold til de satser som i dag er gjeldende i Søgne og Songdalen. 

Innstillingen fra programledelsen gikk blant annet ut på at elevavgiften for enetimer og mindre grupper fra 1.august 2020 skulle økes til kroner 3.800. Tilsvarende avgift i dag er henholdsvis kroner 2.690 i Søgne, kroner 2.470 i Songdalen og kroner 3.690 i Kristiansand. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I forarbeidene til innstillingen hadde de tre kulturskolerektorene et alternativt forslag med noe lavere satser enn det som ble foreslått for politikerne i arbeidsutvalget og fellesnemnda. Elevavgiftene i dette alternativet (alternativ A) betinget at kulturskolen ble tilført 600.000 kroner ekstra i forhold til de samlede bevilgningene til skolene i 2019. 

- Støtter laveste avgifter
Søgnes ordfører Astrid Hilde (Ap) (bildet), sier til N247 at av alternativene i saksfremlegget ønsket Arbeiderpartiet å støtte alternativet med de laveste elevavgiftene, alternativ A. 

Under diskusjonen i arbeidsutvalget kom det frem ønske om en bedre utredning av lavterskeltilbud eller nærtilbud. Samtidig sier Hilde at det er viktig å unngå at foreldre lar være å sende barn til kulturskolen på grunn av økonomi. Hun er tilfreds med at det blir foreslått maksimalpriser og at tilbudet om gratisplasser til familier med lav inntekt opprettholdes. 

Blir trolig utsatt
Arbeidsutvalget innstiller ikke i saker som går til fellesnemnda, men etter behandlingen i utvalget tirsdag, er det trolig at fellesnemnda vil velge å utsette saken i påvente av en bredere utredning når nemnda etter planen skal behandle saken 30. april.

Det er prosjekteier Torbjørn Urfjell som har lagt fram forslaget om harmonisering av elevavgifter i kulturskolen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no