Kulturskoleelever fra Kristiansand, Søgne og Songdalen ved en tidligere oppvisning i Kilden. (Foto: Janne K. Aamodt, arkiv)

Kommunesammenslåingen: Foreslår betydelig prishopp for kulturskoleelever

  Jon Aamodt
  16. apr 2019
  21:57
Når prosjekteier Kultur, frivillighet og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell etter påske legger frem forslag til harmonisering av elevavgifter i kulturskolen i nye Kristiansand, legges det opp til en betydelig høyere pris for de som i dag er elever ved kulturskolene i Søgne og Songdalen. 

Elevavgiften for enetimer og mindre grupper blir fra 1.august 2020 forslått til kroner 3.800. Tilsvarende avgift i dag er henholdsvis kroner 2.690 i Søgne, kroner 2.470 i Songdalen og kroner 3.690 i Kristiansand. For elevene i Songdalen som får det største prishoppet, er økningen på hele 53 prosent. For Søgne-elevene blir økningen på 41 prosent, mens den for elever i Kristiansand blir cirka tre prosent. For elever som skal delta i grupper med mer enn fem deltakere, blir det foreslått at prisen skal være kroner 3.000. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Elever fra Songdalen med utvidet spilletid betaler idag samme pris som standardtimer. Her er det forslått en ny pris på kroner 5.500, noe som betyr er prisøkning på 123 prosent for denne gruppen. Elever fra Søgne betaler i dag 5.960 kroner når de har utvidet spilletid og vil med den nye ordningen spare kroner 460. 

Makspris for søsken
Søgne og Songdalen har idag ordninger med søskenmoderasjon som innebærer at søsken får fra 25 til 75 prosent rabatt ved kulturskolene. I forslaget som presenteres for arbeidsutvalget etter påske, er denne ordningen erstattet med en makspris på kroner 7.000. Det kan virke noe rart at to søsken må betale ialt 7.600 kroner for et standardtilbud, men tre søsken betaler makspris kroner 7.000. Direktør ved kulturdirektørens stab, Stein Tore Sorthe sier til N247 at det trolig dreier seg om en feil i tabellen som ligger i saksfremlegget og at maksprisen skal være 7.600 kroner som tilsvarer prisen for to elevplasser.

Tilpasset 
Avgiftsnivået som blir foreslått skal etter det som skrives i forslaget være tilpasset den sammen økonomiske ramme som kulturskolene har i sine budsjett for 2019. 

- I denne modellen vil elevpengene i Kristiansand gå noe ned, mens de øker tilsvarende mer i Søgne og Songdalen. Dette gir en stor avgiftsøkning i Søgne og Songdalen. Dersom denne modellen gjennomføres, vil det dermed være viktig at disse områdene i den nye kommunen får tilført ressurser som viser innbyggerne at undervisningsproduktene som leveres forsvarer prisøkningen gjennom økning både i omfang og opplevd kvalitet, skriver programeier i sin saksutredning til arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget for nye Kristiansand skal behandle saken når de møtes 23. april, og fellesnemnda får saken til endelig avgjørelse i sitt møte 30. april.

Prosjekteier Kultur, frivillighet og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell legger etter påske frem forslag til harmonisering av elevavgifter i kulturskolen i nye Kristiansand. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no