Innsendt
Fra venstre: Steinar Sem er styrer i Åros barnehage, her står han sammen med Siw Granroth som er styrer i Torvmoen barnehage, Inger Kvinnesland som er styrer i Solstrålen barnehage og Erlend Bakke som er styrer i Sjøstjerna barnehage. (Foto: Jøran Cyuzuzo Gamman)

Superlederne

  Nicolai Prebensen
  13. apr 2019
  18:37
Av Jøran Cyuzuzo Gamman, Søgne kommune

Fremtidens superledere er blant oss i dag. Du skulle kanskje tro at du finner dem i toppledelsen i store, oljesmurte selskaper eller i Forsvaret som ledere av skvadroner eller bataljoner. Kanskje du tenker at de beste lederne er menn i børsnoterte selskaper. Hvis jeg ber deg se for deg en god leder, så tenker du kanskje på Solskjær eller Klopp, men du tar feil. 

De beste lederne jobber faktisk i barnehagesektoren. 

- Innbyggerne, foreldrene og publikum må se at det er kvalitet i alle ledd. Det handler om omdømme, det handler om relasjon og kommunikasjon, sier Siw Granroth som er styrer i Torvmoen barnehage i Søgne.

Hun er en moderne leder med spisskompetanse i ledelse og strategi. Hun er spesialutdannet innenfor pedagogikk og hun brenner for gode strukturer, kulturbygning og spesialister.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Foreldrene betaler
- Foreldrene betaler for en tjeneste. Vi må være sikre på at vi leverer den tjenesten. Vi må også ta vare på barnet og lage bærekraftige planer for utvikling og mestring. For å få dette til må alle dra i samme retning. Renholderne, pedagogene, vikarene, fagarbeiderne, assistentene og lærlingene må ha mål, strategi og kompetanseheving under huden. Vi må forbedre oss og hele tiden være i utvikling slik at vi kan gi det beste av det beste til barna som vi har ansvar for, sier Siw.

Vi sitter på personalrommet til Torvmoen barnehage. Jeg trodde egentlig at jeg var invitert for å skrive en hyggelig barnehagesak, ta masse bilder av barn som leker og dokumentere den trivelige hverdagen til de yngste av våre innbyggere. Men når jeg snakker med Siw slår det meg at hun har de samme kvalitetene som en general. Eller treneren til Manchester United.

- God kultur
- Søgne kommune har vært flinke. Vi har satt ned en betydelig innsats på å løfte fagkompetansen til alle ansatte. Som styrer har jeg brukt mye tid på å bygge en god kultur. Være tydelig på strategi og måloppnåelse. Vi har tatt de tunge løftene sammen. Vi er alle enige om hva som skal til for å løse oppdraget og vi arbeider hver dag for å forbedre oss, sier Siw som er tydelig imponert over sine ansatte.

Det målretta arbeidet har gitt resultater. Sykefraværet har gått ned. Økt trivsel blant ansatte og barn. Klare og tydelige forventninger og arbeidsoppgaver. 

- Mange barn tilbringer mer våkentid i barnehagen enn hjemme. Det er ikke uvanlig at noen barn er over en normal arbeidsuke i barnehagen. Så det er helt klart at det pedagogiske innholdet er viktig. Vi jobber hele tiden med tall og forskning for å kunne gi det beste innholdet i barnehagen. Tidlig innsats og ønsket om å hjelpe barn til å bli robuste og motstandsdyktige, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Team
Siw forteller at alle ansatte trener, blir evaluert og oppmuntret til å forbedre seg selv og egen kunnskap. De ansatte er et team som har felles mål. De skal løse oppdraget, til en hver pris. Man kan få assosiasjoner til Forsvaret og hvordan man bygger opp lag basert på egenskaper og kompetanse. Siw er som en lagfører og hun er opptatt av at alle har en viktig rolle som teamet er helt avhengig av. 

- Det har vært store endringer på barnehagefeltet og en styrer må bevege seg i et spenningsfelt av ulike forventninger fra mange hold. Jeg er stolt over hvordan våre styrere, tross stort arbeidspress, står i det og virkelig setter agenda på faglig ledelse og utvikling av praksis i egen barnehage slik at vi til enhver tid tilstreber at det enkelte barnet og barnegruppene får den beste tilbudet. 

- Godt samarbeid
- Jeg vil også benytte anledningen til å si at vi har et meget godt samarbeid med styrere i private barnehager. Vi har felles retning og stø kurs, sier Eva Hauger Gjersvold som er enhetsleder barnehage i Søgne og fremtidig direktør for barnehagesektoren i Nye Kristiansand kommune.

- Det er utrolig gøy å se det engasjementet som er i barnehagene i Søgne. De er en utrolig flott gjeng, som virkelig står på for at barnehagene i Søgne skal være blant de beste i landet, sier rådmann i Søgne Kim Høyer Holum (bildet).

- Jeg er veldig imponert over arbeidet som gjøres i barnehagesektoren. De driver forskningsbasert utvikling og de ligger langt fremme med tanke på ledelse og strategi, sier ordfører i Søgne kommune Astrid Hilde (bildet). 

Siw Granroth sammen med barn i Torvmoen barnehage en kald høstdag. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no