- For første gang har fem politidistrikter i Sør-Norge utarbeidet felles satser for hvor mye det skal koste å bryte loven, skriver NRK. (Foto: Politiet)

Dette koster det å ikke oppføre seg

  Nicolai Prebensen
  13. apr 2019
  11:14
- For første gang har fem politidiskrikt i Sør-Norge utarbeidet felles satser for hvor mye det koster å bryte loven. Enkelte lovbrudd er dyrere i helgene fordi politiet da ofte har mer å gjøre enn i hverdagen.

Dette skriver NRK Vestfold på sine nettsider fredag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Ordensforstyrrelser knytter seg ofte til at det er mange personer samlet på for eksempel utesteder. Da er det viktig å ha kontroll på publikum og at eventuelle situasjoner ikke utarter seg. Ordensforstyrrelser dreier seg om å forstyrre den alminnelige ro og orden. Det kan være knuffing, høylytt krangling eller å forstyrre natteroen.

- Å ikke rette seg etter politiets pålegg betyr å ikke gjøre det politiet ber deg om å gjøre, sier påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt Kjell Johan Abrahamsen til NRK.

Respektere
Til nettstedet sier Abrahamsen videre at det er viktig å respektere politiets pålegg. 

- Gjør man ikke det er det straffbart og vil kunne møtes med en bot på 8.000 kroner, eller fra kroner 13.000 i helgene, sier han.

I tabellen under kan du se hva det koster å ikke følge loven. (Kilde NRK Vestfold, Sør-Øst politidistrikt/Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen).

Forhold Bøtesats i kroner
Ordensforstyrrelse 8.000 (10.000 i helg)
Ikke rette seg etter politiets pålegg       8.000 (13.000 i helg)
Forulempe offentlig tjenestemann 8.000
Fysisk hindre politiet 10.000
Spytting mot/på offentlig tjenestemann    12.000 (tiltale)
Kjøp av alkohol til mindreårige 6.000
Urinering på/ved offentlig sted 6.000
Nyte rusdrikk på offentlig sted 2.500
Tilgrising (flaskeknusing/forsøpling) 2.000
Kroppskrenkelse 10.000
Hensynsløs adferd 6.000
Trusler Tiltale
Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne 25.000
Mindre tyveri 3.000
Dokumentfalsk 10.000
Skadeverk 6.000
Cannabis - bruk 3.500

I artikkelen finner du bøtesatsene for noen straffbare forhold i de fem politidistriktene, Oslo, Øst, Agder, Sør-Øst og Sør-Vest. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no