Rådmannen i Songdalen anbefaler at det gis en tidsbegrenset dispensasjon for drift av treningssenter i dette bygget på Mjåvann industriområde. (Foto: Nicolai Prebensen)

Rådmannen vil gi dispensasjon for bruksendring til crossfit-treningssenter i Mjåvannsvegen

  Jon Aamodt
  08. apr 2019
  15:04
Prosjektgruppen AS har på vegne av Frustøl AS søkt om midlertidig dispensasjon for bruksendring av to seksjoner i Mjåvannsvegen 134 for etablering av et treningssenter for crossfit. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen. Fylkesmannen har frarådet at det gis dispensasjon, men rådmannen anbefaler at det gis midlertidig dispensasjon i tråd med søknaden.

Tiltakshaverne skriver at de to seksjonene på ialt 400 kvadratmeter blir vurdert å være velegnet til å prøve ut konseptet crossfit i Mjåvann industriområde. 

- Tilbudet tenkes særlig rettet mot de som allerede har sin arbeidsplass i industriområdet, og når det dreier seg om opp mot 1500 arbeidsplasser, så regner vi markedet til å ha et potensial. Det vil selvsagt også være åpent for andre. Tanken er å tilby bedriftspakker hvor bedrifter på Mjåvann kan tilby sine ansatte treningsmuligheter før eller etter arbeid, eventuelt i løpet av arbeidsdagen. Treningene vil foregå i små grupper, og til daglig er det avsatt 10 parkeringsplasser som skal dekke behovet, skriver søkerne til kommunen.

Fylkesmannen fraråder dispensasjon
Det er ikke kommet merknader til søknaden fra naboer i området, men fylkesmannen sier i sitt høringssvar at de fraråder dispensasjon. Fylkesmannens begrunnelse er at arealbruken ikke er i tråd med reguleringsplanen og i tillegg at tiltaket vil føre til økt bilbruk til og fra treningssenteret. 

Prosjektgruppen sier i sin kommentar til dette blant annet at treningssenteret i stor grad er rettet mot ansatte i næringsparken og følgelig ikke genererer ekstra biltrafikk til området. De føyer til at fylkesmannen har lagt for liten vekt på det folkehelsemessige forholdet i omsøkte tiltak. 

- I tråd med nasjonale føringer
Etter en totalvurdering sier rådmannen at han ikke kan se at det omsøkte midlertidige crossfitsenteret medfører ulemper for eksisterende næringsvirksomheter på Mjåvann og konkluderer med at tiltaket ikke vesentlig vil tilsidesette hensynene bak arealformålet. Han fremhever at fysisk trening er en kilde til helse og livskvalitet. Nærhet til treningssenter kan være et virkemiddel for å øke befolkningens fysiske aktivitet, noe som er bra for folkehelsen, og i tråd med nasjonale føringer.


Bygget ligger i industriområdet på Mjåvann. (Foto: Kart: Songdalen kommune)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no