Arbeidsutvalget i nye Kristiansand blir orientert om programleders forslag i sitt møte 19. mars. Fellesnemnda (bildet) får trolig ikke saken til behandling før 30. april. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Administrasjonens forslag: Legevakt sentraliseres, betydelig redusert tilbud i Søgne og Songdalen

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  14. mars 2019
  14:46
- Det etableres en hovedlegevakt i nye Kristiansand i dagens lokaler på Eg. Det etableres et to-årig prosjekt med kveldsåpne legekontor i Søgne og Songdalen fra 1. januar 2020. 
Dette er forslaget programleder Camilla Dunsæd legger fram for politikerne i arbeidsutvalget og fellesnemnda når saken skal til politisk behandling og avgjørelse. 

Modellen innebærer at legevakt på dagtid mandag til fredag ivaretas av fastlegene. Det vil si at legevakt på dagtid for innbyggerne blir som i dag i de tre kommunene.

Daglegevakttjenesten er primært et øyeblikkelig hjelp-tilbud for personer uten fastlege som oppholder seg midlertidig i kommunen. Dette blir plassert på hovedlegevakten på Eg. Dette vil bety at alle utenfra kommunen som oppholder seg på de nesten 1.500 fritidseiendommene i Søgne må benytte legevakta på Eg ved behov for legetjenester. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Legevakt på kveld, natt og helg ivaretas av Kristiansand legevaktdistrikt, som inkluderer nye Kristiansand, Lillesand og Birkenes kommuner i et interkommunalt samarbeid. 

Utrykning og sykebesøk ivaretas av egen legevaktlege i uniformert legevaktbil.

Sterkt redusert tilbud
Det blir kveldsåpne legekontor mandag til torsdag fra klokken 16.00 til 20.00 i Søgne og Songdalen. Dette anbefales innført som et to-årig prosjekt som så skal evalueres i den nye kommunen.

Dagens legevakt på kveld og helg i Søgne og Songdalen har i dag en årlig kostnad på 4,1 mill. kr. Dette er tilstrekkelig for å drifte kveldsåpent legekontor i Søgne og Songdalen og til å øke kapasiteten på hovedlegevakten på Eg som følge av økt aktivitet.

Legevakta på Eg må styrkes med cirka 1,5 millioner kroner til økt bemanning for å opprettholde dagens tjenestenivå etter kommunesammenslåingen på grunn av økt pasienttilgang, og for å imøtekomme økte kompetansekrav. 

Fakta: 
Saksfremstillingen til arbeidsutvalget i nye Kristiansand vil ved vedtak bety et vesentlig dårligere tilbud til Søgne og Songdalens innbyggere mot dagens tilbud.

I forslaget foreslås kveldsåpent legekontor frem til klokken 20.00 mandag til torsdag. I helgene må de nevnte kommuners innbyggere til Eg i Kristiansand.

Dagens ordning er åpne kontorer frem til klokken 23.00 alle ukens syv dager, fordelt mellom Søgne og Songdalen legesenter. Tilbudet er åpent for alle, også tilreisende uten fastlege.

- Legevakten skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113, skriver Søgne legesenter på sine hjemmesider.

Saken oppdateres. 
 

- vi skal kjempe for legevakta, sa ordfører Astrid Hilde (Ap) og gruppeleder Tom Løchen (H) til N247 før de kjente forslaget fra programleder Camilla Dunsæd. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no