Kommunestyresalen på Tangvall onsdag.

Følg formannskapsmøtet i Søgne direkte onsdag

  Nicolai Prebensen
  12. mars 2019
  20:38
Onsdag morgen klokken 09.00 starter formannskapet i Søgne marsmøtet. Møtet sendes direkte via Søgne kommunes strømmetjeneste. 

Saker til behandling er:
 • PS 16/19 Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2019 og 28.02.2019
 • PS 17/19 Referatsaker Formannskapet 13.03.2019
 • RS 7/19 Nav - nasjonale mål og hovedprioriteringer 2019
 • RS 8/19 Flagging på Nordens dag 23. mars
 • PS 18/19 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand
 • PS 19/19 Planstrategi for nye Kristiansand 2019 - 2023
 • PS 20/19 Fastsetting av klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand
 • PS 21/19 Avtale med Kristiansand kommune - kommunelegefunksjoner i perioden 01.04 - 31.12 2019
 • PS 22/19 Tilskudd til Forsvarshistorisk forening/Ny_Hellesund kystfort
 • PS 23/19 Søknad fra Søgne Skolekorps om ekstra bevilgning
 • PS 24/19 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 1. runde 2019
 • PS 25/19 Opprettelse av forhandlingsutvalg for håndtering av innsigelser til kommuneplanen
 • PS 26/19 Eventuelt formannskapet 13.03.2019
Sist oppdatert 12.03.2019 klokken 20:39 av Nicolai Prebensen

Formannskapsmøtet i Søgne ledes av ordfører Astrid Hilde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)




Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no