Reketrålerne måtte avslutte fisket etter reker i to store fiskefelt i Skagerrak. Nå fisker de i tradisjonelt dårligere felt, noe som gjør at rekeprisene stiger. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Reketrålerne måtte finne nye trålfelt, rekeprisene stiger

  Nicolai Prebensen
  12. mars 2019
  11:17
To store trålfelt ble nylig stengt av Fiskeridirektoratet på grunn av fore mye rekeyngel i trålposene. 

Fiskeridirektoratet skriver på sine hjemmesider at dette nødvendigvis ikke er dårlig nytt for fiskerflåten.

Det er for tida mye småreker under minstemålet i rekefangstene i Nordsjøen og Skagerrak. Andelen reker under minstemålet har vært over 70 prosent i enkelte prøvehal. Dette både uroer og gleder fiskeristyresmaktene. 

- Det er gode fangster, men store mengder reker under minstemålet på 6,5 cm. Det uroer oss at det er så mye reker under minstemålet og at seleksjonsinnretningene i reketrålen ikke ser ut til å være effektive nok. Men samtidig kan dette tyde på at 2018-årsklassen av reker i Nordsjøen og Skagerrak er svært god og det bør love godt for rekefisket i sør framover, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord på hjemmesiden til Fiskeridirektoratet.

- Beste feltene
- Områdene som er på cirka 50 ganger 50 nautiske mil er tradisjonelt de beste rekefeltene i Skagerrak og flåten har måttet finne nye felter å tråle i. Foreløpig er feltene stengt i fjorten dager, men prøvefiske vil avgjøre når de åpnes igjen, sier leder i Kristiansand Fiskerlag, Carl Aamodt til N247.

- Dette er ingen optimal løsning for våre trålere. Vinterfisket etter reker er svært viktig, men på den annen side er det jo positivt at det er mye yngel der ute. Det er mye reker under minstemålet i trålposene nå, og det sammen med at en sorteringsrist, som er under utvikling, ikke er ferdig utviklet enda gjør at feltene nå er stengt.. Denne risten vil kunne sortere små reker fra store under fisket og etter det jeg kjenner til er «Tempo» ute og tester dette utstyret akkurat nå, innleid i en ukes tid.

Aamodt sier videre at den midlertidige stengningen av to felt i Skagerrak fører til økte priser til fiskerne som igjen fører til økte priser til forbrukeren.

Carl Aamodt, leder i Kristiansand Fiskerlag er her sammen med tidligere fiskeriminister Per Sandberg under hans besøk på Høllebrygga i august i 2017 (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no