Ordfører Astrid Hilde (Ap) og gruppeleder Tom Løchen (H) lover å kjempe for å beholde dagens ordning med legevakt i Søgne og Songdalen når saken skal behandles politisk i fellesnemnda. (Foto: Jon Aamodt)

- Skal kjempe for legevakta

  Jon Aamodt
  11. mars 2019
  22:42
- Vi skal ikke ha noe kveldsåpent legekontor. Forslaget fra Frank Andersen, det er slik vi vil ha det, sier gruppeleder i Søgne Høyre og medlem av fellesnemnda, Tom Løchen til N247 i en kommentar til Andersens leserinnlegg i N247 søndag. 

Løchen refererer til programmet til Kristiansand Høyre som slår fast at Høyre vil opprettholde kveldsåpent legevakt i Søgne og Songdalen etter dagens modell. 

- Et kveldsåpent legekontor som det var snakk om i forrige kommunestyremøte i Søgne, er ikke det folk i Søgne vil ha, fortsetter Løchen og legger til at modellen for organisering som Andersen foreslår i sitt leserinnlegg ser ut til å være en fornuftig måte å organisere legevakt i Søgne og Songdalen på. 

- Ville sende et signal
- I kommunestyret sist forsøkte FrP å ikke si opp avtalen med legevakta i Søgne, før vi hadde en ny tilfredsstillende avtale på plass. Dette ble bagatellisert av ordfører. Dette reagerer jeg nå på. Det er ikke slik at FrP ikke gjør jobben vår før vi fremmer forslag. Tvert imot, årsaken til at vi fremmet vårt forslag om å avvente, var fordi vi fryktet det som nå foreslås. Hadde FrP sitt forslag gått i gjennom, hadde vi utøvet et tydelig press ovenfor Kristiansand. Nå forventer jeg en beklagelse fra ordfører, som bagatelliserte FrPs forslag, og kalte det en omkamp. FrP frykter nå for kvaliteten på Søgne legesenter, dersom legevaktsordningen forsvinner. Det er ikke langt til Kristiansand, utfordringen er at tjenesten i Kristiansand er for liten, det er alt for lang ventetid. 

- Totalt sett er dette en svekkelse av tilbudet for søgnefolk, dersom forslaget til prosjektleder går gjennom. I kommunestyremøtet uttalte Høyre tydelig at de lover, og hadde programforpliktet minst like god tjeneste som i dag. Nå må Høyre i Kristiansand levere, ikke bare i Søgne. Skal uttalelsene til Høyre sin gruppe i Søgne tas alvorlig, tilsier dette at Høyre i Kristiansand går imot prosjektleder sitt forslag. FrP og Høyre trenger ikke mye støtte for å få flertall. Ordfører Astrid Hilde og Ap har jeg mistet troen på etter forrige kommunestyremøte, sier Christian Eikeland (FrP) og legger til at han mener ordføreren nå løper Kristiansand Aps ærend.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

I likhet med Løchen mener Eikeland at et kveldsåpent legekontor som kan bli foreslått, ikke er en god nok løsning. Han henviser til intensjonsavtalen om kommunesammenslåingen og forventer at de signalene som da ble gitt om å opprettholde dagens legevaktordninger blir ivaretatt av politikerne i fellesnemnda. 

- Må jobbe sammen
- Jeg skal kjempe for legevakta i Søgne. Søgnes medlemmer i fellesnemnda har nå en jobb å gjøre for å overbevise sine partifeller i nemnda om at Søgne og Songdalen må beholde legevakta, sier ordfører Astrid Hilde (Ap)  til N247 mandag (bildet t.v.). 

- Saken som var til behandling i kommunestyret som Eikeland viser til, var kun en formalitet blant flere som var til behandling.  Flere interkommunale samarbeid måtte sies opp som en følge av at de ikke lengre ville være samarbeid mellom flere kommuner, men tvert i mot, tjenester internt i en kommune. Jeg antar at alle i kommunestyret støtter fortsatt legevakttjenester, men vi måtte si opp avtalen på grunn av lovkravene i kommuneloven, fortsetter ordføreren. 

Hun sier videre at flertallet stemte imot FrPs forslag og det «signalet» deres forslag etter egen uttalelse skulle sende inn til nye Kristiansand, fordi dette ikke handlet om signaler, kun om formalia.

- Det hadde vært interessant å vite hvilket signal FrP mener at flertallet sendte ved vedtaket om å stemme i mot FrPs forslag, og hva innebærer i så fall det signalet etter Eikelands syn, spør Hilde. 

Hun mener nå at alle partiene i Søgne må jobbe sammen for å bevare legevakta og sier at FrPs posisjonering på bakgrunn av tekniske formalia og eller internkamp i Søgne ikke styrker Søgnes posisjon i K3, ei heller i denne saken om legevakta.

- Jeg kommer til å stå på for å bevare dagens legevaktordning og det vet jeg at det er bred politisk støtte for her i Søgne, sier ordfører Astrid Hilde. 

- Helt håpløst
- Jeg vil gi en garanti for at det ikke kommer på tale å legge ned legevakta som Søgne og Songdalen har hatt i 40 år, sier Vidar Kleppe (Dem) (bildet) til N247. 

Han beskriver det som helt håpløst å gi en slik start til kommuner som er blitt tvangssammenslått og sier han aldri kommer til å støtte et forslag om å gi et dårligere legetilbud enn det som er i dag. 

- Dette er å tråkke på folk i Søgne og Songdalen og å gå baklengs inn i fremtiden, tilføyer Kleppe. 
Sist oppdatert 11.03.2019 klokken 22:43 av Nicolai Prebensen

- Behold legevakten i Søgne og Songdalen som en satelittlegevakt til hovedlegevakten på Eg i Kristiansand, skriver fastlege og legevaktslege Frank R. Andersen (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no