Innsendt
- Legevakten i Søgne og Songdalen er truet, sier Frank R Andersen, Fastlege og legevaktslege i Søgne. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

- Legevakten i Søgne og Songdalen er truet

  Jon Aamodt
  10. mars 2019
  22:54
Søgne og Songdalen har samarbeidet om en felles legevaktordning i cirka 40 år, først som en kollegial ordning, senere organisert av kommunene. Etter hvert er samarbeidet utvidet til å omfatte Kristiansand slik at Legevakten i Kristiansand dekker legevakt på natt for Søgne og Songdalen.

I intensjonsavtalen som ble etablert mellom de tre kommunene  før folkeavstemninger går det krystallklart frem at legetjenesten på kveld og helg i Søgne og Songdalen skal beholdes slik den er nå også etter sammenslåingen.

Til tross for dette fremmer nå prosjektledelsen i nye Kristiansand forslag om å legge ned legevakten i Søgne og Songdalen slik at all legevakttjeneste i den nye storkommunen blir lokalisert på Eg i Kristiansand.

La det være sagt med en gang at en slik omorganisering av legevakten fortsatt vil gi en forsvarlig legevakttjeneste  til befolkningen i Søgne og Songdalen, men det vil føre til en betydelig kvalitetsforringelse.

Legevakt på dagtid vil forsvinne og det fører til at  dem som oppholder seg i Søgne og ikke har fastlege her vil måtte henvende seg til legevakten i Kristiansand. Dette vil være særlig merkbart sommerstid når det er mange tusen turister i bygda. Disse oppsøker nå Søgne legevakt og når de i stedet må reise til Kristiansand vil det være en klar forringelse av Søgne som destinasjon. 

Akuttberedskapen på dagtid svekkes også idet i dag vil legen fra legesenteret rykke ut og har få minutters reisetid til hele sentralområdet i Søgne. Hvis daglegevakten legges ned  vil man etter 01.01.20 ved en akuttsituasjon måtte vente på lege og ambulanse fra Kristiansand.

Legevakt på kveld og i  helg har i Søgne utelukkende vært betjent av faste leger og turnusleger  som arbeider ved legesenteret. Disse har  god kjennskap til lokalsamfunnet i Søgne og kjenner mange av pasientene  fra før. Det er en klar trygghetsfaktor for pasienten at legen kjenner dem og ofte har adgang til pasientens legejournal.

Hvis legevakten legges ned vil akuttberedskapen på kveld og i helg vil også svekkes fordi man som oftest må vente på lege og ambulanse fra Kristiansand.  Kravet til ambulansetjenesten er at man skal kunne nå et tettbefolket område som Søgne innen 12 minutter og det vil i mange tilfeller ikke være mulig å oppnå.

Legevakten i Søgne er godt organisert slik at man kan avtale fremmøtetidspunkt og  det er  vanligvis ikke er ventetid.

Sentralbordet er betjent slik at 92 prosent av telefonene besvares innen to minutter, noe som er klart over kravet i den nye akuttforskriften.

Leserinnlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

Jeg har fulgt legevakten i Søgne tett siden 1982 og det har hele tiden vært svært stor pasienttilfredshet. Dette kommer også til uttrykk i den offentlige debatt som har vært etter at det ble fremmet  forslag om å legge ned legevakten. Det skjer feilvurderingen også ved legevakten i Søgne, men klagesaker forekommer i et meget lite antall.

Prosjektledelsen i nye Kristiansand har fremmet forslag om såkalt «kveldsåpent legekontor» fra klokka 1600 til 2000 mandag til og med torsdag. Denne ordningen skal ikke ha noen beredskapsfunksjon for utrykning. Ordningen vil på ingen måte kunne kompensere for bortfall av legevakten.

Med all respekt for den kommende beslutningsprosess anbefaler jeg følgende løsning for den politiske  beslutningsprosess:

Behold legevakten i Søgne og Songdalen som en satelittlegevakt til hovedlegevakten på Eg i Kristiansand.

Etabler et tett organisatorisk samarbeid som omfatter sentralbord, datasystemer, opplæring, fagutvikling og administrasjon mellom legevakten på Eg i Kristiansand og legevakten i Søgne og Songdalen.

La legevakten i Søgne og Songdalen fortsatt utnytte sitt klare fortrinn med nærhet og lokalkunnskap, mens legevakten i Kristiansand tar seg av spesialfunksjoner som i dag, for eksempel voldtektsmottak.

Frank R Andersen
Fastlege og legevaktslege i Søgne
Sist oppdatert 10.03.2019 klokken 23:06 av Nicolai Prebensen

- Behold legevakten i Søgne og Songdalen som en satelittlegevakt til hovedlegevakten på Eg i Kristiansand, skriver fastlege og legevaktslege Frank R. Andersen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no