- Trenden med at flere ungdommer søker yrkesfaglige tilbud i videregående opplæring fortsetter, sier rådgiver Karen H. Halvorsen ved Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

- Flere ungdommer søker yrkesfaglige tilbud

  Jon Aamodt
  07. mars 2019
  15:28
- Trenden med at flere ungdommer søker yrkesfaglige tilbud i videregående opplæring fortsetter. Studiespesialisering har den største nedgangen i antall søkere. Medier og kommunikasjon får færre søkere enn tidligere år, mens idrettsfag fortsatt er populært. Bygg- og anleggsteknikk får færre søkere, mens både teknikk- og industriell produksjon, elektrofag og helse- og oppvekstfag får flere søkere, sier rådgiver Karen H. Halvorsen ved Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune. 

Ved søknadsfristens utløp hadde 6210 søkere med ungdomsrett søkt seg til de offentlige videregående skolene i Vest-Agder. Det er en liten reduksjon fra 2018 som i hovedsak skyldes en forventet nedgang i elevkull. Per 5. mars 2019 hadde 2332 søkere med ungdomsrett søkt skoleplass på Vg1 mot 2454 ett år tidligere. I tillegg kommer 114 søkere som hadde en privat skole som sitt første valg. 639 søkere med ungdomsrett har søkt læreplass. Det er 73 flere søkere enn i 2018.

Litt flere søker yrkesfaglige løp
49,5 prosent, altså rett under halvparten av årets søkere til Vg1 har søkt studieforberedende løp. Andelen i fjor var 51,5 prosent. Det betyr at litt flere søker seg til yrkesfaglige løp på Vg1 i 2019 enn i 2018. 

Både Teknikk- og industriell produksjon og Elektrofag har en økning i antall søkere, mens Bygg og anleggsteknikk opplever en nedgang i antall søkere. Også Restaurant- og matfag har en liten nedgang i antall søkere. Idrettsfag har flere søkere, mens både Medier og kommunikasjon og Kunst, design og arkitektur fortsetter å få færre søkere sammenliknet med søkertall fra 2018 og 2017. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Årets nyheter
Det nye tilbudet «Blått naturbruk» ved Flekkefjord videregående skole har fått 11 søkere med ungdomsrett fra Vest-Agder. Det nye tilbudet Vg2 Anleggsteknikk ved Byremo videregående skole har fått hele 53 søkere med ungdomsrett.

Tilbud med stor oversøking
Vg2 Anleggsteknikk ved Byremo videregående skole er det tilbudet som har størst oversøkning med 53 søkere til 15 planlagte elevplasser. KKG er fortsatt den skolen som har størst oversøking, altså flere søkere enn antall elevplasser. Dette er til Vg1 Studiespesialisering og Vg1 Idrettsfag. Det er også mange søkere til Vg1 Studiespesialisering med internasjonalisering. 

Ved Kvadraturen skolesenter er tilbudet om Helse- og oppvekstfag med studieforeberedende populært med 64 søkere til 40 planlagte elevplasser. Dette er nesten like mange som de 66 som søker ordinært Vg1 Helse- og oppvekstfag ved Kvadraturen skolesenter.

Ved Mandal videregående skole er det mange som søker Vg1 Elektrofag. Her er det 39 søkere til 15 planlagte elevplasser.

Nå skal skoletilbudet tilpasses
Det vedtatte klasseoppsettet vil nå bli vurdert opp mot søkertallene. Eventuelle forslag til endringer i klassetallene vil bli lagt frem for Hovedutvalget for kultur og utdanning 24. april hvor endelig tilbudsstruktur vedtas. 

- Søkere til skoleplass vil få svar på søknaden i begynnelsen av juli. Formidling til læreplass skjer forløpende frem til 1. september, skriver utdanningsavdelingen i sin pressemelding. 

Pressemelding fra Vest-Agder fylkeskommune.

Ved søknadsfristens utløp hadde 6210 søkere med ungdomsrett søkt seg til de offentlig videregående skolene i Vest-Agder. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no