Trivselstiltak for eldre, (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik foreslås et tilskudd på 30.000 kroner. her sammen med eldreministeren Åse Michaelsen ved en tidligere anledning. (Foto: Jon Aamodt, arkiv)

Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 1. runde 2019

  Nicolai Prebensen
  06. mars 2019
  20:06
- Kommunestyret vedtok 15.12.2016 å avsette 150 000,- til ny tilskuddsordning for frivillige organisasjoner i 2017. Ordningen videreføres i 2019 med samme beløp, står det i saksfremlegget til formannskapet som tar stilling til de seks søknadene som kom innen søknadsfristen 31. januar. Møtet er berammet til 13. mars.

- Det kom inn seks søknader under tilskuddsordningen. I tillegg åpner retningslinjene for at generelle søknader kan vurderes under ordningen, og en slik søknad er vurdert, skriver saksbehandleren administrasjonen i Søgne kommune.

Disse er foreslått tildeling av tilskudd i første runde:
  • Det tildeles 4.000,- til Søgne Turgruppes arrangement «verdensdagen for psykisk helse»
  • 30.000,- til trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
  • Det tildeles 10.000,- til Søgne Røde Kors besøkstjeneste
  • Til 1. Søgne Sjøspeidergruppe tildeles det 9.000,- i støtte til reduksjon av egenandel.
  • 12.500,- tildeles til «Norsktreningskafeen» ved Søgne frivilligsentral
  • 24.000,- tildeles «Aktivitetskarusellen» ved Søgne frivilligsentral
  • 10.000,- tildeles Kirkens SOS Agder
Neste søknadsfrist er 31. august 2019.

Heidi Johansen ved Frivillig sentralen i Søgne foreslås et tilskudd til to tiltak på tilsammen 36.500 kroner. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

1 Søgne sjøspeidergruppe er foreslått et tilskudd på 9.000 kroner i støtte til reduksjon av egenandel. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no