Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet arbeidene med ny E39 9. oktober 2018. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Nye Veier og AF Gruppen inviterer til åpent informasjonsmøte

  Nicolai Prebensen
  28. feb 2019
  13:02
Arbeidet på den nye E39 gikk inn i utførende fase i oktober/november 2018 og aktivitetene øker stadig i omfang. AF Anlegg opplyser at selv om det er utarbeidet planer for at anleggsarbeidene skal foregå på en slik måte at de ikke påvirker omgivelsene mer enn nødvendig, vil et slikt betydelig anlegg uansett påvirke nærområder i form av blant annet at innbyggere vil allerede nå kunne se at rydding av den nye veitraseen er påbegynt, samt økt trafikk i anleggsperioden.

Åpent informasjonsmøte
Nye Veier og Af Gruppen inviterer til åpent informasjonesmøte i biblioteket på Søgne rådhus tirsdag 12. mars klokken 17.30 – 19.00

Nye Veier og AF Gruppen vil informere om fysiske forhold knyttet til selve anleggsvirksomheten i tiden som kommer. 

Følgende skjer i Søgne fremover:
  • Øst for Trysfjorden etableres det adkomst ned til selve brufundamentet. I tillegg skal det etableres 2 rundkjøringer på eks. E39 i 2 omganger. Arbeidet med rundkjøringer starter ca. 01.03
  • I Hellersdalen arbeides det med å utvide adkomst opp til tverrslager for Søgnetunellen samt at det skal etableres rundkjøring på eks. E39 ca. 01.04. I dette området vil det bli mye anleggsdrift. Driving av tunell starter i uke 17.
  • På Monan skal det etableres ett stort og komplisert kryss samt at det skal bygge bru over eksisterende E39 mot Volleberg. Arbeid i området har startet opp og man holder blant annet på med riving av eksisterende bebyggelse.
  • På Lohnelier er arbeidet startet opp samt etablering av Årdalen kulvert. I dette området skal det skal etableres ett stort og komplisert kryss.
  • Arbeider i forbindelse med Tverråna bru og Tag bru har startet opp. 
  • Hogst er startet for hele linja.
Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Publikumshenvendelser ny E39
Helge Ramsfjell (tlf. 916 16 278), samfunnskontakt i AF Gruppen, har ansvaret mot publikum, media og lignende i forbindelse med forhold som måtte dukke opp ved utbygging av ny E39 innenfor Søgnes område.

Det er opprettet en epost der alle kan sende spørsmål og andre henvendelser.


AF Anlegg ber om at henvendelser konkretiseres mest mulig. Disse henvendelsene blir mottatt og loggført i et transparent system som også Ny Veier har fullt innsyn i.

Artikkelen ble først publisert på Søgne kommunes hjemmesider.

Arbeidene med ny E39 er igangsatt og pågår for fullt. (Foto: AF Gruppen/Hampus Lundgren)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no