Det er varslet oppstart av regulering i områdene kalt Kjellandsheia syd og Kjellandsheia vest. I tillegg til nye boliger kan det også bli plass til båthavn og båtopplag i Kjellandsheia syd. (Foto: Anders Martinsen)

Fortsetter reguleringsarbeidet i Kjellandsheia

  Jon Aamodt
  26. feb 2019
  12:11
Reguleringsarbeidet i Kjellandsheia fortsetter, og det er varslet oppstart av tre ulike reguleringsplaner. Søgne kommune starter arbeidet med områderegulering av boliger i Kjellandsheia nord samtidig som Repstad Eiendom AS skal regulere veianlegg opp mot dagens E39 i det samme området. 

Trase for samlevei gjennom området og tilkopling av samleveien fra Kjellandsheia til dagens E39, vil være momenter som avklares i denne områdereguleringen.

170-200 nye boliger
I områdene Kjellandsheia syd og Kjellandsheia vest har Repstad Eiendom AS varslet oppstart for detaljregulering av boligfelt med tilhørende infrastruktur. For området Kjellandsheia syd skal det i samme forbindelse gjøres vurderinger og avklaringer omkring båthavn og båtopplag syd for boligfeltet. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Som en konsekvens av at det begynner å bli sluttsolgt i vårt første byggetrinn i Kjellandsheia, starter vi nå planlegging av to nye felt. Detaljreguleringen av de to nye feltene vil trolig være klar til sluttbehandling i løpet av høsten, sier daglig leder i Repstad Eiendom, Ole J. Bueklev til N247.

Han legger til at bygging av infrastruktur og klargjøring av tomter tar noe tid og ser for seg at salg av tomter kan komme igang mot slutten av 2020. Det er så langt ikke tatt standpunkt til hvilket av de om nye områdene som skal bygges ut først. 

Positivt overrasket
- Vi er veldig tilfreds med det første trinnet i Kjellandsheia, både utforming og mottakelse i markedet, og er positivt overrasket over den etterspørselen som har vært etter at tomtesalget startet opp. Med de to feltene som nå skal planlegges, klargjør vi for mellom 170 og 200 nye boliger i Kjellandsheia syd og vest, sier Bueklev. 

Området Kjellandsheia vest, nordvest for første byggetrinn som snart er sluttsolgt. (Foto: Søgne kommune/Repstad Eiendom AS)

Det er varslet oppstart av regulering i området kalt Kjellandsheia syd. I tillegg til nye boliger kan det også bli plass til båthavn og båtopplag i dette området. (Foto: Søgne kommune/Repstad Eiendom AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no