Kommunestyresalen på Tangvall onsdag.

Formannskapet direkte onsdag formiddag

  Nicolai Prebensen
  12. feb 2019
  17:53
Onsdag formiddag møtes formannskapsmedlemmene til nytt møte i kommunestyresalen i rådhuset på Tangvall. 

I forkant av møtet som starter rundt klokken 10.00 skal medlemmene på besøk i Songvaar Vekst lokaler på Linnegrøvan.

Møtet kan følges direkte på N247 via Søgne kommunes Nett-TV.

Saker til behandling:
 • Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.2018 og 31.01.2019
 • Referatsaker Formannskapet 13.02.2019
 • Valg av leder og nestleder for Søgne menighetsråd
 • Møte med kommunene i 2019 vedrørende samarbeids- og utviklingsavtalene sendt fra Vest-Agder fylkeskommune
 • Klimaveikart Agder - klimatiltak
 • Hytterenovasjon på Røsstad i Søgne
 • Årsrapport Nullvisjonen for Søgne, Songdalen og Vennesla
 • Søknad om støtte til krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger - Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2019
 • HMS - rapportering pr. 4 kvartal 2018
 • Oppsigelse av interkommunale samarbeid mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand
 • Valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansand
 • Nedleggelse av Tronstadvann interkommunale vannverk IKS
 • Forslag til bruk av midler fra lokalbankfondet i Søgne og Greipstad Sparebank
 • Startlån - Økning av innlån fra Husbanken
 • Kjøp av varig tilrettelagte arbeidsplasser
 • Salg og reforhandling avtaler - Høllen og Solta båthavn
 • Sluttbehandling - kommuneplanens arealdel - Søgne kommune 2018 - 2030
 • Eventuelt Formannskapet 13.02.2019
Sist oppdatert 12.02.2019 klokken 20:43 av Jon Aamodt

Formannskapet ledes av ordfører Astrid Hilde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no