Røykdykkerøvelsen skal foregå i det hvite huset midt på bildet fire mandager på rad. Bildet er fra 2015 da flere bygninger i Gamle Høgskolevei ble nedbrent kontrollert. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Brannøvelser fire mandager på rad på Tangvall

  Nicolai Prebensen
  11. feb 2019
  12:05
Stasjonssjef Jarle Danielsen i KBR Søgne og Songdalen sier til N247 at det fire mandager på rad vil foregå røykdykkerøvelse i ett av de eldre husene i Gamle Høgskolevei på Tangvall.

- Mellom klokken 17.00 og 19.00 denne og de neste tre mandagene vil vi øve røykdykkerne våre med det vi kaller kaldrøyk. For publikum vil nok dette se realistisk ut, men det er ikke nødvendig å ringe 110-sentralen i gjeldende tidsrom disse mandagene om noen oppfatter dette som brann, sier stasjonssjefen.

Stasjonssjef Jarle Danielsen ved KBR Søgne og Songdalen sier at røykutvikling i Gamle Høgskolevei på Tangvall mellom klokken 17.00 oh 19.00 denne og de tre påfølgende mandagene kun er en øvelse. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no