Kommunen er i en ressursmessig krevende sammenslåingsprosess og rådmannen anbefaler derfor ikke at det settes i gang nye ressurskrevende prosesser rundt den kommunale båthavna nå. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Vil utsette vedtak om kommunale båtplasser

  Jon Aamodt
  06. feb 2019
  15:26
Administrasjonen i Søgne kommune forslår at avgjørelsen om hva som skal skje med de kommunale båtplassene i Solta båthavn utsettes til den nye organisasjonen i nye Kristiansand er på plass. 

Det har vært gjentatte spørmål og interpellasjoner i kommunestyret om denne saken over lengre tid, blant annet i kommunestyret 22. november 2018 og formmannskapet 28. november. Formannskapet ba den gang administrasjonen utrede forhold vedrørende utleie og salg av de kommunale båtplassene.

I formannskapsmøtet 13. februar legges fram en sak der administrasjonen foreslår at saken utsettes til kommunesammenslåingen er iverksatt og en ny administrasjon er på plass. 

Bakgrunnen for saken er at leieprisen i den kommunale båthavna er vesentlig høyere enn leieprisene i andelslaget Høllen og Solta båthavn. Det har tidligere vært forhandlinger mellom kommunen og den private havna om forlengelse av leieavtalen som utløper i 2021. Disse forhandlingene ble avsluttet av andelslaget, og administrasjonen skriver at man har vært åpne for å gjenoppta forhandlingene som dreide seg om en videreføring av leieavtalen. 

Ugunstig tidspunkt
I saksutredningen nå skriver administrasjonen at det er et ugunstig tidspunkt for nye og utvidede forhandlinger, men dersom kommunestyret velger å prioritere dette, vil et salg av hele den kommunale havna være å foretrekke. 

Rådmannen skriver i sin kommentar at kommunen er i en ressursmessig krevende sammenslåingsprosess og anbefaler derfor ikke at det settes i gang nye ressurskrevende prosesser rundt den kommunale båthavna nå. 

Formannskapet behandler denne saken i sitt møte 13. februar. 

Det har vært gjentatte forespørsler om leiepriser og betingelser i den kommunale båthavna i Solta. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no