- Søgne har hatt god økonomi i mange år og har ikke hatt behov for å øke eiendomsskatten, skriver Bjørg E. Bjørsvik i leserinnlegget. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Leserinnlegg: Lån i storkommunen vil koste en halv milliard årlig!

  Nicolai Prebensen
  05. feb 2019
  19:59
Prosjektleder Camilla Dunsæd advarer mot høy gjeld i den nye kommunen den 5, februar i FVN.

Prosjektlederen forteller at dette skyldes at  Kristiansand, Søgne og Songdalen er bedt om å dempe pengebruken før sammenslåingen og at oppfordringen ikke ble fulgt.

Nå er det faktisk slik at  Søgne har svært mange eldre og yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne. I mange år har det i Søgne hatt behov for utbygging av boliger for disse gruppene og som nå  er vedtatt skal etableres, etter det jeg forstår.

God økonomi
Søgne har hatt god økonomi i mange år og har ikke hatt behov for å øke eiendomsskatten. Søgne har derfor redusert eiendomsskatten, i tillegg har Søgne hatt «mange penger på bok». At Kristiansand ønsker og overta «boet» med de midler som står der, forstår jeg, men investeringene som nå skal foretas har vært planlagt lenge .
Før K3 ble vedtatt (mot Søgnes befolknings ønske) ble det utarbeidet (av de syv samarbeids-kommunene) en rapport. Rapporten fastslo at Kristiansand var den kommunen som hadde størst gjeld.

Leserinnlegget fortsetter under annonsen.
Annonse

Rapporten viste til at Søgne og Vennesla kommune kommunen hadde stor nok befolkningsgrunnlag og god økonom, det vil si de var veldrevne kommuner. Jeg er glad for at prosjektlederen i nye Kristiansand nå setter fokus på temaet økonomi. 

Det er derfor betryggende at gamle Kristiansand fortsatt jobber med å sette gjeldstak.
Søgne og Songdalen som er blitt «tvunget» inn i en gjeldstynget kommune kan ikke forvente at Søgne og Songdalen ikke skal foreta de investeringene som er nødvendig og har vært planlagt lenge.

Politikerne som ønsket sammenslåing, og vedtok K3 brukte som argument at de ikke kunne gå glipp av store overføringer fra staten. Nå bør disse politikerne sørge for at statlige overføringer  blir høye nok og ev  redusere politikerkostnader/administrasjonskostnader. 

Går ikke dette må de redusere bygninger som ikke er nødvendig/investeringer/lønninger/drift av ev Siloen og lignende.

Eldre
Vi blir en eldre befolkning. Politikerne har plikt til å ivareta befolkningen ved å sørge for lovpålagte tjenester blir ivaretatt. Politikerne kan ikke bare kaste kostnadene over på innbyggerne. Økt eiendomsskatten er derfor for enkelt. Eiendomsskatten skal bort, noe Høyre og Frp har gått til valg på tidligere.

En økt eiendomsskatt vil ramme de som har minst, barnefamilier, uføre og eldre, de med lave pensjoner og lønninger.  Det er heldigvis valg snart, det gjenstår å se hva politikerne tør å pålegge innbyggerne.

Jeg oppfordrer prosjektlederen å komme med et forslag på ikke lovpålagte tjenester som det kan reduseres. Innbyggerne kan da få innblikk i hva som politikerne får på «sitt bord» som kan  kuttes i.

Det første jeg ville  ha anbefalt er kostnader til omtakseringen av eiendomsskatten på cirka 25 millioner kroner. Kommunen har «matrikkel» de kan bruke så det skulle være enkel. Så kan de sette Siloen «på vent» slik at en ikke risikerer å tappe drifts budsjettet som skal ivareta lovpålagte tjenester.

Siloen står der og kan stå slik han gjør i mange år helt til gjelda er redusert i kommunen, og en har råd til driften.

Bjørg E Bjørsvik
Søgne

Bjørg E. Bjørsvik (Foto: Jon Aamodt, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no