Kommunestyresalen i Søgne onsdag.

Tjenesteutvalget direkte onsdag

  Nicolai Prebensen
  05. feb 2019
  23:18
Onsdag klokken 09.00 åpner leder i tjenesteutvalget i Søgne kommune, Christian Eikeland (FrP) februarmøtet i kommunestyresalen på rådhuset på Tangvall. 

Møtet sendes direkte via Søgne kommunes streaminstjeneste.

Saker til behandling er:
 • Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.2018
 • Handlingsplan -forebygging av alvorlig vold blant barn og unge
 • Søknad om alminnelig serverings- og skjenkebevilling Søgne Catering AS
 • Endringer i skoleruta 2019/20
 • Kjøp av varig tilrettelagte arbeidsplasser
 • Referatsaker 06.02.2019
 • Underskrevet samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Agder politidistrikt for perioden 2018 - 2019
 • Evaluering av barnevernet i Kristiansandsregionen vår 19
 • Anmodning om bosetting av flyktninger for 2019
 • Eventuelt 06.02.2019
 • Startlån - Økning av innlån fra Husbanken

Tjenesteutvalget i Søgne kommune ledes av Christian Eikeland (FrP). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no