Ida Grødum (H) spør ordføreren om status for ALLEMED i Songdalen kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

«ALLEMED» i Songdalen kommune

  Jon Aamodt
  05. feb 2019
  11:14
Kommunestyrerepresentant Ida Grødum (H) har sendt følgende interpellasjon til ordfører Johnny Greibesland:

Spørsmål til ordfører i kommunestyret 13. februar 2019 
Det legges ned en fantastisk innsats blant mange foreninger og frivillige for å inkludere barn og unge som ønsker å delta, men som ikke har råd. Vi ønsker at foreningene og idrettslagene skal få mulighet til å gi et fritidstilbud til flere barn fra lavinntektsfamilier. 

I budsjettet for 2018 og 2019 bevilget derfor Songdalen kommunestyre penger til «ALLEMED» prosjektet. Formålet er at fritidsaktiviteter til barn og unge skal være lavterskeltilbud. At lavinntektsfamilier ikke skal bli ekskludert fra henholdsvis kostbare aktiviteter som for eksempel idrett. På hjemmesiden til kommunen står dette oppført som «støtteordning til lag og foreninger – for å øke deltagelse og inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge». 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

22.januar var det en artikkel i Aftenposten om Kadra Yusuf sitt innlegg i sosiale medier hvor hun ville skape debatt rundt kostnadene i barneidretten. Yusuf som godt kjent vant LOs likestillingspris i 2017, og hun skriver at fotball «nå koster skjorta». Det refereres til foreldre som må låne penger for å sende barna på fotballen blant annet. 

Det er et stort hjertesukk at presset for å ha det nyeste og beste utstyret til flere tusen kroner er føringer vi legger for våre barn. Det er et nasjonalt problem som vi politikere må ha fokus på. 

Regjeringen har økt nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom med 94 millioner, til et historisk høyt nivå på 193 millioner kroner. Dette vil sikre at flere kan delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt, og målsettingen er at alle barn skal få mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet. 

Vår jobb er å forvalte midlene på best mulig vis, blant annet gjennom dugnaden ALLEMED. 

Mine spørsmål til ordføreren: 
  1.  Hvordan står det til i vår kommune på dette feltet? Blir pengene søkt om fra idrettslag og foreninger?
  2. Har vi en oversikt om bevilgningene når ut til de som faktisk trenger det? 
  3. Får lag og foreninger god nok informasjon og arbeidsverktøy for å nå ut til de barna som trenger dette tilbudet? 
  4. Var bevilgningen tilstrekkelig i 2018? 
Ida Grødum 
Sist oppdatert 05.02.2019 klokken 11:27 av Jon Aamodt

Det er ordfører Johnny Greibesland (Sp) som skal svare på interpellasjonen fra Ida Grødum (H) i neste kommunestyremøte. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no