Etter at flommen tok hengebroa til Birkelid i oktober 2017, har det vært arbeidet med alternative løsninger for en ny broforbindelse. Det er nå vedtatt at det skal bygge en betongbro av liknende type som Rismyrbroa til erstatning for den ødelagte hengebroa. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Planlegger oppstart av ny bro til Birkelid høsten 2019

  Jon Aamodt
  09. jan 2019
  15:37
- Det blir en betongbro, ganske lik Rismyrbroa, som skal bygges som erstatning for den gamle hengebroa til Birkelid, sier avdelingsleder Harald Hinna i Songdalen kommune til N247. 

Etter at hengebroa over Songdalselva forsvant i den store flommen i oktober 2017 har kommunen sett på ulike løsninger for en ny og bedre broforbindelse fra Vollebergsiden over til Birkelid.

- Etter at saken ble behandlet i kommunestyret før jul kan vi nå si at det blir en betongbro, ikke ulik Rismyrbroa, som skal erstatte den gamle hengebroa. Det er også avsatt midler til gjennomføring av prosjektet i økonomiplanen, sier Hinna.

Bro og adkomstvei
Den nye broa skal ha en bredde på 3,5 meter slik at service- og beredskapskjøretøy kan kjøre over. Videre skal det anlegges omkring 40 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 114 for å sikre en god adkomst på Vollebergsiden. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Nå holder vi på med konkurransedokumenter, detaljprosjektering av broa og avklaring mot andre offentlige etater som blir involvert og skal si sitt. Blant annet skal fylkesmannens miljøvernavdeling godkjenne tiltak langs elva. Vi håper stabiliserende tiltak langs elvekanten  kan gjennomføres i sommer. Da er det liten vannføring i elva og det er gunstig i forhold til fisk og fauna å få tatt disse tiltakene, sier avdelingslederen. 

Støping i høst
Går alt etter planen kan støping av brua og arbeidet med tilhørende vegkonstruksjoner starte opp høsten 2019. Det er foreløpig ikke sagt noe om hvor lang byggeperioden blir og når broa kan stå ferdig til bruk.

Rismyrbroa, det er en betongbro av denne typen som planlegges over Songdalselva til Birkelid. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no