Kun 20 flere innbyggere er registrert i Søgne ved utgangen av tredje kvartal 2018 enn ved inngangen på året, viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Unge voksne flytter fra bygda, men kommer tilbake

  Jon Aamodt
  09. jan 2019
  12:46
Kun 20 flere innbyggere er registrert i Søgne ved utgangen av tredje kvartal 2018 enn ved inngangen på året. Statistikk for hele 2018 foreligger ennå ikke. SSBs prognose for befolkningsutviklingen i Søgne viste at det skulle bli 72 flere innbyggere i kommunen i løpet av 2018. Med en økning på kun 20 personer etter at tre fjerdedeler av året var tilbakelagt, kan dette målet vise seg å være uoppnåelig.

Den svake økningen ser ifølge SSBs kvartalsoversikt ut til å være et resultat av flytting ut av kommunen. Fødselsoverskuddet i de åtte første månedene av 2018 var på 47 personer og tilflyttingen til bygda var på 470 personer. Utflyttingen i samme periode var imidlertid på hele 497 personer, noe som gir en nettoflytting på minus 27 mennesker i perioden. Fødsesoverskuddet gjør at kommunen likevel får en svak tilvekst på 20 personer når status for årets tre første kvartal gjøres opp. Innbyggertallet i Søgne ved utgangen av tredje kvartal 2018 var da 11.362 personer.  

Ungdom flytter ut
Ser vi på oversikten som viser antall personer i de ulike aldersgruppene, kan det tyde på at det er de unge voksne i alderen mellom 20 og 30 år som forlater hjemkommunen, mens antallet i gruppene fra 30 år og oppover øker igjen. Aldersgruppen 45-49 år er i 2018 den mest folkerike med nesten 900 personer. 

Studier og utdanning kan være en årsak til at de unge voksne flytter fra bygda, og ser vi på aldersfordelingen av befolkningen i Kristiansand kommune, er det gruppen 20-24 år som er den mest folkerike i denne kommunen. 

Songdalen
Songdalen kommune har etter tredje kvartal 2018 en befolkningsøkning på 57 personer. Økningen her kommer både av fødselsoverskuddet på 22 personer og en nettotilflytting på 35 store og små. Ved utgangen av tredje kvartal var det etter dette 6.713 mennesker bosatt i Songdalen. Som i Søgne er det aldersgruppen 40-49 år som er den mest folkerike i kommunen. 

Songdalen kommune har etter tredje kvartal 2018 en befolkningsøkning på 57 personer, viser statistikkene fra SSB. (Foto: Amalie Henden, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no