- Søgne Frivilligsentral, ved Heidi Johansen har fått 60.000 kroner i midler fra Styrkedråpen for at barn og unge i lavinntektsfamilier har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, kultur og opplevelser, skriver Marianne Laukvik, leder i enhet for kultur i pressemeldingen. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Styrkedråpen-midler tildelt

  Nicolai Prebensen
  08. jan 2019
  14:12
Styrkedråpen for 2018 ble utdelt til fire forskjellige søkere i år:

Historielaget og Kystlaget fikk begge 10 000,- kroner for å organisere båtturer for familier og innbyggere som ikke ellers har anledning til å komme seg ut i skjærgården. Kystlaget vil bruke veteranbåten Gamle Oksøy til diverse destinasjoner, mens Historielaget tenker på en "bli kjent" tur med en passende større båt.

Søgne Røde kors har fått 15 000,- til et samarbeid med Verftet hvor lavinntektsfamilier blir tilbudt helgeturer.


Frivilligsentralen har fått 60 000,- for å legge til rette for at barn og unge i lavinntektsfamilier har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, kultur og opplevelser.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Søgne Kystlag under et familiearrangement i Hummerviga sist sommer. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv).

Fakta:
Søgne kommune har etablerte en ny tilskuddsordning med navnet Styrkedråpen i 2017. Foreningene og lagene i Søgne utfordres til å utvikle tiltak som prioriterer høyere deltakelse, aktivitet og medborgerskap. Likeså vil tiltak som kan lede til å utjevne økonomiske forskjeller bli vurdert.

Tilskuddsordningen er rettet mot åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver samfunnsnyttig arbeid. Organisasjoner som mottar tilskudd skal være demokratisk oppbygging med valgt styre, og mulighet til alle å bli medlem.

Formål med ordningen er å øke tilskudd til lag og foreninger som prioriterer fattigdomstiltak. Formål som kan tildeles støtte under de kommunale kulturmidlene vurderes ikke. Kilde: Søgne kommune

Pressemelding fra Søgne kommune, enhet for kultur

Kystlaget vil bruke veteranbåten Gamle Oksøy til diverse destinasjoner i organiserte båtturer for familier og innbyggere som ikke ellers har anledning til å komme seg ut i skjærgården. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no