- Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Det bedriften gjør i dag har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene som kommer, sa ordfører Astrid Hilde under tildelingen av Miljøfyrtårnsertifikatet til Elementsør tirsdag. (Foto: Jon Aamodt)

Miljøfyrtårnsertifikat tildelt Elementsør AS

  Jon Aamodt
  08. jan 2019
  14:51
Tirsdag ble betongelementfrabrikken Elementsør AS formelt tildelt sitt Miljøfyrtårnsertifikat av ordfører Astrid Hilde (Ap). Tildelingen skjedde i bedriftens kantine hvor alle ansatte var samlet til den høytidelige markeringen. 

- Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheten med å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, sa ordføreren i sin tale til bedriftens ansatte.

- Skal leve opp til sertifiseringen
- Det er nå jobben begynner. Nå har vi definert målene og er sertifisert, men nå må vi vise i praksis at vi lever opp til målene, sa bedriftens daglige leder Christian Berthelsen etter å ha mottatt det synlige beviset på sertifiseringen. 

Miljøfyrtårn har tilpassede krav til over 70 ulike bransjer, men Berthelsen sier det ikke er mange virksomheter lik Elementsør i ordningen, og bedriften i Søgne har måttet være med å definere kravene til egen virksomhet.  

- I fabrikken på 7.000 kvadratmeter , er det etablert et eget lukket system for oppsamling og gjenbruk av regnvann, til vask av utstyr og også etter hvert til bruk i eget blandeverk, når dette er etablert. Bedriften har også bygget to sedimenteringsbasseng, som renser vaskevann og samler opp betongslam, som igjen skal tilbake som tilslag i det fremtidige blandeverket. Restbetong støpes om til avstandsklosser for nye elementer og herdede betongrester skal males opp til nytt tilslag til blandeverket, sier Berhtelsen. 

Ti Søgne-bedrifter sertifisert
I dag er over 5700 virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn, fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Per i dag er 10 bedrifter i Søgne kommune sertifisert. I tillegg til Elementsør gjelder dette følgende lokale virksomheter:

  • PK Entreprenør AS
  • Søgne kommune rådhuset
  • Søgne og Greipstad Sparebank
  • Sørlandskjøkken AS, produksjon
  • T M Hansen Kran og Transport AS
  • Vinmonopolet Søgne kommune
  • Espira Vedderheia barnehage
  • Søgne Tannklinikk
  • Universal Brands AS
Bildet under: Ordfører Astrid Hilde overrakte Miljøfyrtårnsertifikat til Elementsør AS under en tilstelning i bedriften onsdag. (Foto: Jon Aamodt). Betongelementprodusenten Elementsør AS fikk tirsdag sitt Miljøfyrtårnsertifikat etter at virksomheten har dokumentert kravene til Stiftelsen Miljøfyrtårn. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no