Ny vei om fire år: Geir Kvernvik som kjører tip truck og dumper for AF Gruppen i samtale med Nye Veiers Nils Bernt Rinde i Dyredalen. Her kommer E 39 til å gå gjennom om fire år. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no)

I gang med bygging av ny E 39: – Heftig og krevende terreng

  Jon Aamodt
  13. des. 2018
  14:10
Av: JENS SAANUM BESSESEN, Lindesnes avis.

MANDAL/SØGNE Arbeidet med ny E 39 fra Kristiansand vest til Mandal øst er i gang. Men det er mye som skal gjøres før selve veibyggingen kan begynne.

– Neste uke begynner vi med første sprengning. Det ser vi ofte på som starten på selve veibyggingen, sier driftsleder Bernt Moen i AF Gruppen.

AF Gruppen er entreprenøren som har fått i oppdrag å lage 19 kilometer med firefelts motorvei fra Kristiansand vest til Mandal ved Døle bru. I juli ble det klart at de vant konkurransen om kontrakten som har en verdi på 4,7 milliarder kroner. I oktober ble kontrakten signert, og i november begynte arbeidet. Med seg har de Kruse Smith og NorConsult som underleverandører.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Bro: Driftsleder Bernt Moen på Lindelia. Bak åsen i bakgrunnen kommer den gigantiske Trysfjordbroa. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

– Det er en stor og krevende kontrakt, den største enkeltstående kontrakten i AF Gruppens historie. Vi er veldig glad for at vi ble valgt i konkurranse med flere utenlandske entreprenører, og det er vanvittig moro å være med på et sånt gigantprosjekt, sier Moen som kommer fra Gyland.

Må ta vare på naturen
Mellom Døle bru og Trysfjorden er arbeidere fra AF Gruppen i full sving med anleggsmaskiner inne i skogen. Også på motsatt side av fjorden, ved Lindelia, er arbeidet i gang.

Artikkelen fortsetter under bildene.
I gang: I Dyredalen er anleggsarbeidet i full sving. Her AF Gruppens Geir Kvernvik (t.v.) i samtale med Nye Veiers Nils Bernt Rinde. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

Hogst: AF Gruppen jobber nå med å renske skogen i Dyredalen. I bakgrunnen ser vi en rød trailer passere på dagens E 39, mellom Døle bru og Trybakken. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

– Før vi går i gang med selve veien må vi gjøre ytre miljøtiltak, det vil si ta hensyn til alt som kan bli påvirket av anleggsaktivitetene. Det være seg for eksempel vann eller vegetasjon, sier Moen.

En av oppgavene i tidlig fase er å hogge ned trær for å rydde plass til den nye europaveien. Men alle trærne skal ikke fjernes. Et spesielt krav som ligger inne er å opparbeide trekirkegårder.

Artikkelen fortsetter under bildene.
Lindelia: Store mengder skog er allerede hogd ned. I nærheten av Lindelia skal det anlegges en trekirkegård, slik at insekt- og plantelivet skal bli ivaretatt. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

Må bort: Langs det som trolig har vært en postvei en gang i tiden ligger blant annet en låve, som blir offer for den nye motorveien. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

– Trær som blir hogd ned legges på en plass der de kan råtne av seg selv og skape gode levekår for insekter og andre planter, sier Moen.

Kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier, Nils Bernt Rinde, påpeker at det som følge av veibyggingen også kommer positive konsekvenser for naturen.

Artikkelen fortsetter under bildene.
Godt humør: Frank Rune Olsen på jobb i gravemaskinen i Dyredalen. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

To nye veier: Her kommer etter hvert ny firefelts E 39. Men først skal det legges en robust anleggsvei som vil bli bredere en dagens E 39. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

– Blant annet får vi fjernet mye uønsket vegetasjon som ikke hører hjemme her, sier Rinde.

Krevende strekning
Av 19 kilometer motorvei vil kun rundt 12 kilometer være ren vei. Resten går gjennom tunneler og over broer. Det mest spenstige blir den fire kilometer lange Søgnetunnelen, som blir Sørlandets største tunnel. Aller mest spenning er imidlertid knyttet til Trysfjordbroa.

520 meter lang, en seilingshøyde på 60 meter og en bredde som skal ha plass til en firefelts motorvei.

– Det er klart at broa er en stor faktor. Den behøver all tiden vi har. Den blir støypt inne på land og så bygger vi oss utover mot midten. Det er ikke en ukjent metode, og de brukte faktisk samme prinsipp på Knuden for hundre år siden. Men nå er jo dimensjonene noe annerledes, sier Moen.

Artikkelen fortsetter under bildene.
Hundre år senere: Trysfjordbroa skal bygges opp etter samme prinsipp som de gjorde med Knuden i 1922. Det eneste som er endret er dimensjonene, når gigantbroa åpner i 2022. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

Gigantbro: Her kommer Trysfjordbroa, som blir over 500 meter lang og med en seilingshøyde på 60 meter. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

Totalt består strekningen av fem tunneler, tre større broer og tre store, planfrie kryss, opplyser Moen.

– Men det mest utfordrende er å bygge i naturen som den er. Det er ekstremt kupert, med fjelltopper og myrer. Et heftig og krevende terreng å bygge i, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Kristiansand vest - Mandal øst: På AF Gruppens hovedkvarter på Lohnelier henger illustrasjon av hele den 19 kilometer lange strekningen. Merk at nord på kartet er syd i terrenget. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

440 flytter inn
Til et slikt arbeid trengs godt med arbeidsstyrke. Snart flytter 440 mennesker inn i en midlertidig brakkerigg på Mjåvann industriområde.

– Det blir vel Sørlandets største «hotell», spøker Rinde.

Moen forteller at det totalt sett vil være nærmere ni hundre personer involvert i prosjektet. Når så mange kommer, vil det også dryppe på lokalsamfunnet.

– Vi får veldig stor påvirkning på områdene rundt, blant annet i form av kjøp av varer og tjenester. Vi benytter oss av lokale firmaer og leverandører så langt vi kan, sier Moen.

– Det anslås at hver tredje krone fra prosjektsummen kan ligge igjen i lokalsamfunnet. Det vil i så fall være snakk om milliarder, tilføyer Rinde.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Anleggsarbeid i Dyredalen. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

Oktober 2022
At arbeidet med den nye veien er i gang finnes det nå synlige bevis på langs E 39 til Kristiansand. Og mer blir det. Blant annet skal det anlegges midlertidige rundkjøringer på veien for å lette på avvikling av vanlig trafikk og anleggstrafikken.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Synlig: Her, like øst for Døle bru, er et av stedene det i nær fremtid blir anlagt en midlertidig rundkjøring. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

Strekningen Kristiansand vest til Mandal øst skal etter planen være ferdig i oktober 2022. Det samme skal strekningen som går fra Døle bru til Mandalselva, samt tilførselsveien ned til Mandal sentrum. Den veien er det BetonmastHæhre som skal stå for, og kontrakten har en verdi på 1,5 milliarder. Samlet er de to kontraktene blant de største i landet i 2018, ifølge fagbladet Motor.

– Skulle alt vært på samme kontrakt ville verdien trolig vært for høy for norske entreprenører, sier Moen.

Videre korridor vestover mot Lyngdal er foreløpig ikke bestemt.

Bildet under: Anleggsarbeid i Dyredalen. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no).

Anleggsarbeid i Dyredalen. (Foto: Jens Saanum Bessesen/l-a.no)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no